tk Article


ครู tk เชิญท่านรู้จัก...ไม้พยูง ไม้มงคล ไม้พยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น ประโยชน์ เนื้อไม้สีแดงอมม่วง ถึงแดงเลือดหมูแก เนื้อละเอียด แข็งแรงทนทาน ใช้ทำเครื่องเรือน และทำแครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด

ไม้พยูง ไม้มงคล ไม้พยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น 

         ประโยชน์ เนื้อไม้สีแดงอมม่วง ถึงแดงเลือดหมูแก เนื้อละเอียด แข็งแรงทนทาน ใช้ทำเครื่องเรือน และทำเครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด

พยุง

 

ชื่อสามัญ Black wood

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis

ตระกูล LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น พยูง กระยง ประดู่เสน

         ลักษณะทั่วไป พยุงเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ12-20 เมตรผิวเปลือกสีน้ำตาลคล้ำแตกสะเก็ดและเป็นแผ่น
บาง ๆ ใบออกกันเป็นช่อยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบรวมมีใบย่อยประมาณ 6-10 ใบ ใบรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน
ขอบใบเรียบพื้นใบสีเขียวใบมีขนาดความยาว23นิ้วกว้างประมาณ1-2 นิ้วดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ออกตามปลายกิ่งมีสีเหลืองอ่อน
หรือขาวดอกมีขนาดเล็กผลเป็นฝักแบนยาวผิวเกลี้ยงฝักยาวประมาณ46เซนติเมตรกว้างประมาณ1-2 เซนติเมตรภายในมีเมล็ด
คล้ายเม็ดถั่ว

         การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพยุงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญความมั่นคงเพราะ พยูงหรือพยุงคือการช่วยพยุงให้
คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสง่า เพราะโบราณได้เปรีบเทียบไว้ว่ายูงยางสูงสง่าโดดเด่นเห็นตระการ

         ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก  ตา คือ มีความสว่างในตัวเอง ซึ่งคล้ายกับความสว่างของนกยูง ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง และยังมีคนโบราณบางคนได้กล่าวไว้ว่า
พยุงหรือกระยงก็คือกระยงคงกระพันได้อีกแง่หนึ่งเช่นกันทั้งนี้เพราะโบราญถือว่าเนื้อไม้ของพยุงเป็นไม้ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิ
ฤทธิ์พอสมควร

         การปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นพยุงไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อ
ว่าการปลูกไม้เอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผู้ปลูกควรเป็นสุภาพบุรุษเพราะชื่อพยุงเป็นชื่อที่เหมาะ
สมสำหรับสภาพบุรุษนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าแก่นไม้พยุงมีลักษณะที่แข็งแกร่งจึงเปรียบเทียมความแข็งแรงเหมือนกับสุภาพ
บุรุษ

        การดูแลรักษา

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: ดินร่วนอัตรา 1:2 ผสมดินปลูกถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านหรืออาคารควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะพยุงเป็น
ไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่

         แสง   ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

         น้ำ     ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

         ดิน     ชอบดินร่วนซุย

         ปุ๋ย    ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2: 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-3 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15

       อัตรา 200-300 กรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง

         การขยายพันธุ์            การเพาะเมล็ด
                                
         โรคและศัตรู               ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี

         ไม่กี่ปีมานี้ จีนมีความต้องการไม้พยูงจำนวนมาก เพื่อนำไปสร้างพระราชวัง และผลิตของที่ระลึกต้อนรับงานกีฬาโอลิมปิคเกมส์ที่จะมีขึ้นในปี 2008 ที่จะถึงนี้ ทำให้ราคาไม้พยูงในจีนสูงถึง 2 แสนบาทต่อลูกบาศก์เมตร” พล.ต.ต.บุญมี สมสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) กล่าวถึงสาเหตุที่ไม้พยุงในเมืองไทยถูกตัดโค่นลงเป็นจำนวนมาก
       
       พยูง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dalbergia cochinchinensis Pierre วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
       ชื่อสามัญ Siamese Rosewood
       ชื่ออื่น ๆ ขะยุง แดงจีน ประดู่เสน พะยุง
       ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15 - 25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ดอกขนาดเล็กสีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบ และตามปลายกิ่ง ขึ้นในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณชื้น ทั่ว ๆ ไป ทางภาคะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประโยชน์ เนื้อไม้สีแดงอมม่วง ถึงแดงเลือดหมูแก่ เนื้อละเอียด แข็งแรงทนทาน ขัดและชักเงาได้ดี ใช้ทำเครื่องเรือน เกวียน เครื่องกลึงแกะสลัก ทำเครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด
       นอกจากนี้ต้นพยูงยังมีนามที่เป็นมงคล ความหมายว่า “ความสูงส่ง ให้มีศักดิ์ศรีค้ำจุน” อีกด้วย
       
       เส้นทางการลักลอบขนส่งไม้พยูงเริ่มจากที่ภาคอีสาน โดยมีการทำกันเป็นขบวนการใหญ่ มีนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลัง ว่าจ้างคนไทยให้รับซื้อไม้จากชาวบ้าน นายทุน บางรายยอมลงทุนซื้อเลื่อยยนต์และดาวน์รถกระบะให้ชาวบ้านใช้ฟรีๆก่อน ค่อยมาหักกลบลบหนี้ด้วยไม้พยูง ราคาซื้อขายไม้จากชาวบ้านอยู่ที่ลูกบาศก์เมตรละ 3-5 หมื่นบาท แต่เมื่อส่งออกไปถึงเมืองจีนราคาจะพุ่งขึ้นหลายเท่า
       
       ส่วนช่องทางในการขนส่งไม้พยูงเถื่อนมี 4 ช่องทาง โดยวิธีแรกนำเข้ามาทางประเทศเพื่อนบ้านทางช่องทางที่ถูกต้อง แต่จากข้อมูลกลับพบว่า ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีนโยบายเปิดป่าให้นำไม้ออกนอกประเทศ
       
       วิธีที่สองเป็นวิธีการลักลอบนำเข้าไทยตามชายแดน ประกอบด้วย เขต อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ และ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นช่องทางที่นำไม้เข้าจากประเทศลาว ก่อนที่จะพักไว้ที่ จ.มุกดาหาร เพื่อนำส่งออก ส่วนชายแดนด้านประเทศกัมพูชานั้นจะนำไม้พยูงผ่านบริเวณช่องสะงำ เขต อ.ภูสิงห์ อ.ปรางค์กู่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก่อนที่จะนำมาพักและเก็บรวบรวมไว้ อ.สังขะ และ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และบางส่วนใน เขต จ.ศรีสะเกษ
       
       สำหรับวิธีที่ 3 นั้นขบวนการจะจ้างชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดไม้พยูงในเขตป่าสงวน หรืออุทยานแห่งชาติ ดงคำเดือย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ป่าสงวนในเขต จ.ยโสธร และ จ.เลย ก่อนซุกซ่อนไว้ตามห้วยหนองคลองบึง หรือฝังดินไว้เพื่อรวบรวมไม้รอให้นายทุนมารับซื้อ
       
       สุดท้ายคือการ รับซื้อจากชาวบ้านตามท้องไร่ท้องนา โดยซื้อทั้งที่เป็นต้นไม้ และตอไม้ จากนั้นจะมีการสวมใบอนุญาตนำเข้า โดยเมื่อผู้ค้าได้ใบอนุญาตค้าและนำขนที่ถูกต้องจากด่านที่นำเข้าก็จะนำใบ อนุญาตมาสวมทับกับไม้ที่ลักลอบนำเข้าหรือลักลอบตัด หรือที่รวบรวมซื้อจากชาวบ้านที่ลักลอบตัดและขนส่งในลักษณะของกองทัพมด จากนั้นนำไม้ที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องมาปะปนกองรวมกันไว้เพื่ออำพราง แล้วขนเข้ากรุงเทพฯ เก็บไว้ตามโกดังต่างๆ ก่อนขนด้วยรถบรรทุกพ่วงคอนแทรนเนอร์ แล้วส่งขึ้นเรือบรรทุกสินค้า ที่ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีจุดขนถ่ายสินค้าที่สิงคโปร์ ก่อนนำส่งเมืองจีน
       
       “การ ขนไม้พยูงเถื่อนนั้นมีการทำกันเป็นขบวนการเชื่อมโยงกันทุกคดี มีนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง แต่จับกุม ผู้บงการลำบากเพราะผู้ทำหน้าที่แต่ละขั้นตอนถูกกันไม่ให้รู้จักกัน” พล.ต.ต.บุญมี กล่าว
       

       ด้วยเหตุนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผบ.ตร. จึงมีคำสั่งการให้ ตำรวจ ปทส. และตำรวจกองปราบปราม ประสานกำลังร่วมกันจับกุมแก๊งมอดไม้แบบขุดรากถอนโคน ทำลายทั้งขบวนการ เนื่องจากเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของไทย และของเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก
       
       ส่วนสถานที่ซุกซ่อนหรือจุดพักไม้พยูง นั้นพบว่ามี โกดังหลายแห่งในภาคอีสาน ปริมณฑล และ กทม. มีไม้พยุงมาซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อรอรถคอนแทรนเนอร์มารับ ก่อนนำใส่ตู้คอนเทรนเนอร์ขึ้นเรือส่งออกนอกประเทศ ซึ่งจะมีการเข้าตรวจสอบและจับกุมเจ้าของมาดำเนินคดีต่อไป
       
       พ.ต.อ.กิตติ สะเภาทอง ผกก.3 บก.ป.ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม้พยูงที่จับกุมได้ส่วนใหญ่ พบว่าถูกลักลอบตัดโค่นมาจากพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในพื้นที่ภาค อีสาน โดยมีชาวบ้านเป็นผู้ลักลอบตัดตามใบสั่งของนายทุน ก่อนจะนำไปซุกซ่อนด้วยการแช่ไว้ในน้ำหรือฝั่งดิน เพื่อรอให้นายทุนมารับไป ซึ่งชาวบ้านจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินไม่กี่พันบาท
       
       'ทั้ง นี้จากการตรวจสอบในทางลับพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าหลังเจ้าหน้าที่นำไม้พยูงที่ ยึดได้ มาประมูลเพื่อหารายได้เข้ารัฐ ปรากฏว่านายทุนเจ้าของไม้มักจะชนะการประมูลไม้ของกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องหามาตรการสกัดพฤติกรรมดังกล่าวของนายทุนต่อไป' เจ้าหน้าที่ ปทส.รายหนึ่งให้ข้อมูล  
       หาก จะแก้ปัญหานี้ ภาครัฐควรทำการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้คุณค่าของทรัพย์กรป่าไม้ และภัยพิบัติที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับพวกเขา เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากถูกตราหน้าว่าเป็นคน เนรคุณต่อแผ่นดินเกิดอย่างแน่นอน 

หน้า3
หน้า4

'ไม้พะยูง' ไม้ที่แพงที่สุดในโลก และเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกคือ ประเทศไทย


แหล่งสุดท้ายของโลก ไม่พะยูงไทยใกล้สูญพันธุ์ อีกไม่เกิน 2 ปีมีโอกาศหมดแน่ เนื่องจากการปั่นราคาจนกลายเป็นไม้แพงสุดในโลก ลบ.ม.ละ 2.5-3แสน ขนาดแค่ชี้จุดได้ต้นละ 5 พัน สาเหตุจีนมีความต้องการสูงเอาไปทำวัตถุมงคล-เครื่องเรือนขณะนี้สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่ายังคงวิกฤติมาก โดยเฉพาะไม้พะยูงถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ที่มีการลักลอบตัดมากที่สุดในตอนนี้ จากในอดีตที่เคยเป็นไม้สัก ไม้กฤษณา แต่ปรากฏว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการของไม้พะยูงมีสูงมากในแถบประเทศจีน เวียดนาม ถึงขั้นมีนายทุนจากต่างชาติเข้ามาสร้างเครือข่ายตัดไม้พะยูง ในป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์ และอุทยานแห่ชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลฯ และเขาพระวิหาร ที่ยังเป็นแหล่งไม้พะยูงที่สมบูรณ์ ที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับทหาร ตำรวจปราบปรามอย่างเต็มที่ แต่ก็ปรากฏว่ายังคงมีไม้ถูกตัดออกจากป่าจำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและยึดไม้พะยูงของกลางไว้คิดเป็นมูลค่ามาก ถึง 1.9 หมื่นล้านบาท และรัฐบาลก็ไม่ให้นำไม้ออกมาขายทอดตลาด เพราะเป็นห่วงว่าจะถูกนายทุนพวกนี้มาซื้อไม้พะยูงกลับเอาไป

เพราะเวลานี้ในตลาดโลกมีการปั่นราคาไม้พะยูงจนราคาพุ่งสูงมากถึงตับละ 5 หมื่นบาท โดยไม้ 1 ตับ จะมีขนาดหน้าไม้ 20x40 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร หรือราคาลูกบาศก์เมตรละ 2.5-3 แสนบาท หรือถ้าคิดเป็นต้นขนาด 1 คนโอบ ก็ราคาตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป การลักลอบตัดไม้พะยูงนั้นจะทำเป็นขบวนการโดยมีทั้งในส่วนของคนไทยเองและชาว กัมพูชา โดยจะมีคนชี้เป้าว่ามีไม้พะยูงขึ้นอยู่จุดใดบ้างซึ่งมักจะเป็นคนพื้นที่ ซึ่งเพียงแค่การชี้เป้านี้ก็จะได้ค่าตอบแทนแล้วต้นละ 5,000 บาท

เวลานี้จึงถือว่าไม้พะยูงเป็นไม้ที่ราคาแพงมากที่สุดในโลกและแพงกว่าไม้สักซึ่ง ราคาลูกบาศก์เมตรละไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ไม้พะยูงมีราคาพุ่งสูงมาก เนื่องจากมีความนิยมในการใช้ไม้ชนิดนี้ในประเทศจีนอย่างมาก โดยเริ่มจากการนำเข้าไม้ชนิดนี้ไปซ่อมแซมพระราชวังต้องห้าม ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี 2551 ต่อมาก็มีความนิยมนำไม้พะยูงไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ แต่ระยะหลังไม้พะยูงมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก

ทางนายทุนจึงหันมาทำเป็นวัตถุมงคลและของแต่งบ้านชิ้นเล็ก ๆ เช่น ตัวปี่เซียะ เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว แทน อย่างไรก็ตามในส่วนของคนไทยไม่นิยมใช้ประโยชน์จากไม้พะยูง เพราะมีความเชื่อบางอย่าง จึงไม่นำไม้พะยูงมาทำเป็นไม้กระดาน เตียงนอน และบันไดบ้าน ใช้เพียงทำรั้วบ้านเท่านั้น สำหรับไม้พะยูงนั้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ตระกูลเดียวกับไม้แดง ไม้ประดู่ ที่สำคัญในเวลานี้ไม้พะยูงถือว่าเหลือเฉพาะในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก เพราะประเทศลาวที่เคยมีก็หมดไปแล้ว'หากสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงยัง รุนแรงเช่นนี้ไปอีกเรื่อยๆ คาดว่าอีกไม่เกิน 2 ปี ไม่เพียงแต่ไม้พะยูงจะหายไปจากประเทศไทยเท่านั้น แต่จะหมายความว่ามันได้หายไปจากโลกอีกด้วย เพราะเป็นไม้ เนื้อแข็งมากที่ปลูกยาก โตช้า ใช้เวลามากถึง 40 ปี ถึงจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งพบว่า ตอไม้ที่ถูกตัดโค่นนั้นมีอายุเป็นร้อย ๆ ปี จึง น่าเสียดายเอามากๆ '


ข้อมูลของไม้พะยูงหรือพยุง

'พะยูง' เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับไม้สัก ตะเคียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 66.99 KBs
Upload : 2011-10-09 21:51:51

Size : 90.88 KBs
Upload : 2011-10-09 21:52:14
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

2
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


tk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.617465 sec.