PCCL-Lopburi

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    


ดร.สมิง  กุลธี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง
อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี  15120
โทร 036650260-1
E-mail pccllopburi@hotmail.comกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนงบประมาณ ปี2558 ช่วงที่ 1
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-24 13:46:03 566 0 Approve
การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการหอพัก
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-17 13:33:09 450 0 Approve
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-17 12:57:29 937 0 Approve
กิจกรรมการเข้าค่ายดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-14 20:32:52 730 0 Approve
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โปรแกรมพัฒนาครูทั้งโรงเรียนเพื่อสอนโครงงานวิจัย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-05 18:43:53 519 0 Approve
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ในรายการเวทีคนเก่ง ปีที่ 13
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-05 14:26:18 882 0 Approve
JICA19092014
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-19 23:14:57 818 0 Approve
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-17 13:36:47 612 0 Approve
การแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-04 18:25:51 999 0 Approve
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-03 10:11:49 759 0 Approve
การประเมินโครงการจิตอาสา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-03 10:01:07 926 0 Approve
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-01 11:59:49 962 0 Approve
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-27 13:50:50 696 0 Approve
การประชุมนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/57
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-27 13:34:49 674 0 Approve
การประชุมปฏิบัติการการเรัยนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดและค้นคว้าอย่างอิสระ(independent studyis)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-26 22:23:12 615 0 Approve
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-26 22:07:24 747 0 Approve
การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-26 21:57:58 1062 0 Approve
ค่ายยุวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-18 15:12:59 587 0 Approve
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-08 15:18:53 988 0 Approve
วันภาษาไทย 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-07-31 08:52:26 967 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 6/18
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 1.091131 sec.