PCCL-Lopburi

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    


ดร.สมิง  กุลธี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง
อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี  15120
โทร 036650260-1
E-mail pccllopburi@hotmail.com


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเครือข่ายส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-05-21 14:49:02 267
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ภาษาอังกฤษสำหรับครู'
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-05-19 19:04:31 273
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแนว STEM:พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-05-19 17:06:50 282
การเข้าค่ายดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-05-19 14:16:54 449
การเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนอยู่ประจำ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-05-04 21:58:49 632
ประชุมร่วมกับคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-03-31 14:29:26 263
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ช่วงที่ 2 ปี 2558
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-03-31 14:11:42 326
การมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-03-30 19:38:52 359
ค่ายพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 2 รุ่นที่ 7
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-03-30 19:23:42 426
ค่ายพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 4 รุ่นที่ 6
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-03-30 19:19:54 330
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-27 13:04:32 454
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-27 11:56:20 578
การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และม.4 (ตัวจริง)
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-23 17:46:15 412
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-02-23 13:54:29 453
ค่ายธรรมะ 2557 : วัดเขาวงกฏ
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-02-18 09:10:12 441
ค่ายธรรมะ 2557 : วัดอัมพวัน
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2015-02-18 09:07:34 494
การนำเสนอกิจกรรมค่ายบูรณาการและค่ายจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-17 08:49:59 485
พิธีรอดซุ้มดาบ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-17 08:49:05 366
การประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานประจำปีวัดเขาวงพระจันทร์
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-11 21:28:41 253
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2015-02-11 20:51:11 301
กำลังแสดงหน้า 6/27
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.719956 sec.