PCCL-Lopburi

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    


ดร.สมิง  กุลธี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง
อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี  15120
โทร 036650260-1
E-mail pccllopburi@hotmail.com


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 3 ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทย์ของเรา
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-11-09 18:47:12 516
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-11-07 21:07:19 430
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-11-07 19:32:38 693
การสาธิตการผลิตไบโอดีเซล โดย รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-11-04 18:58:41 463
ค่ายอัจฉริยภาพ รุ่นที่ 5 ค่าย 5
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-11-04 16:51:35 345
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-29 08:59:54 332
ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนงบประมาณ ปี 2558 ช่วงที่ 1
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-24 13:20:22 346
การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการหอพัก
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-17 13:08:57 362
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1:พิธีปิด
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-17 12:51:38 322
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1:ทัศนศึกษา
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-17 12:50:33 312
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1:นำเสนอ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-17 12:45:59 334
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1:กิจกรรมเข้าฐาน
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-17 12:36:30 328
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1:กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-17 12:35:05 336
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1:พิธีเปิด
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-17 12:32:21 376
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก : พิธีเปิด
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-14 20:27:10 345
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก : ฟิสิกส์
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-14 20:23:11 360
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก : คอมพิวเตอร์
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-14 20:22:38 347
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก : พิธีเปิด
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-14 20:14:20 333
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาฯ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-10-05 17:30:22 344
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ในรายการเวทีคนเก่ง ปีที่ 13
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-10-05 14:26:49 372
กำลังแสดงหน้า 8/27
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.719868 sec.