tk หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

tk
http://tk.pccl.ac.th/
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (116)
คะแนนโหวด (1800)
ติชม (925)


 
 เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันลอยกระทง ...
 
 เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันมหาธีรราชเจ้า...
 
 
 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ...
 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายที่ 3 ปีการศึกษา 2558...
 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ...
 
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล รายวิชาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ...
 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค...
 
 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายจุดเน้น 3H ...
 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ...
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...
 
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
• กิจกรรมการทดลอง ว21101 กิจกรรมที่ 1 ถึง 10 ลงเว็บโดย ครู tk
• กิจกรรมการทดลอง ว21101 กิจกรรมที่ 11 ถึง 20 ลงเว็บโดย ครู tk
• กิจกรรมการทดลอง ว21101 กิจกรรมที่ 21 ถึง 32 ลงเว็บโดย ครู tk
• แนวข้อสอบกลางภาค ว๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ 1 2557
• คะแนน ว21101 ไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2557
• ๒๒ ๒๔ ๒๖ ก.ย.๒๕๕๗ สอบปลายภาค ส่งงานวันสุดท้าย ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (อาจผิดพลาดได้ถ้าไม่ตรวจสอบงานตนเองภายในอาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบ...ยังไม่เป็นทางการ..ต้องรักษา)
• ตัวอย่างข้อสอบปลายภาค
• ผลการเรียน (ยังไม่เป็นทางการ) วิชา วิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1
• กิจกรรม กำหนดการส่ง รายชื่อ นักเรียน ม.๑ และครอลสิลิบัส เทอม ๒ ทั้งกลางภาค ปลายภาค ปี ๒๕๕๗
• ข้อสอบพร้อมเฉลย ว๒๑๑๐๒ ๒๒๕๗

วิชา การศึกษาค้นหว้าและการสร้างองค์ความรู้ ๒ (SCI30293) ม.๕/๒
• รายชื่อกลุ่มสมาชิก รายวิชา การศึกษาค้นหว้าและการสร้างองค์ความรู้ ๒ (SCI30293) ม.๕/๒
• โครงงานตัวอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยสรุป
• คำถามทบทวนความรู้ รายวิชา การศึกษาค้นหว้าและการสร้างองค์ความรู้ ๒ SCI30293 ม.๕ ทับ ๒
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง การยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli ด้วย Silver Nanoparticles ที่สังเคราะห์โดยใช้เครื่องดื่มชูกำลังและว่านหางจระเข้เป็นตัวรีดิวซ์
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนระหว่างเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่วเขียวกับปุ๋ยเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ เรื่องการพัฒนาวิธีการทำยาสมุนไพร สาบเสือ ใบน้อยหน่า กระเทียม รักษาโรคเรื้อน
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การคงสภาพสิ่งมีชีวิตด้วยกระบวนการทำมัมมี่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียที่ปนเปื้อน
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ศึกษาการใช้เพคตินจากเปลือกขาวของส้มโอและแป้งบุก ทดแทนเจลาตินในการขึ้นรูปปลอกแคปซูลชนิดอ่อน
• ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.๕ จุฬาภรณ์ ลพบุรี เรื่อง โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การยับยั้งการปนเปื้อนของของเชื้อราและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารวุ้นเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยการใช้ไอระเหยของน้ำมันกานพลู

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1 และโครงงาน ชั้น ม.๒ โดยอาจารย์ถวิล เกตุถาวร
• แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน วิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 2555
• เฉลยคำตอบก่อนเรียนหลังเรียน ว 21102 255 ก่อนสอบกลางภาค ปลายภาค
• ข้อสอบกลางภาค2 ปี 2555 (12จุฬาภรณ์)+เฉลย ลงเว็บ คร tk
• โครงงานวิทยาศาสตร์ ว20203 ม.3 pccl ปี 2555 ภาคเรียนที่ 2
• โครงงานตัวอย่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยสรุป
• แนวการสอบปลายภาค วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว21102
• ผลการเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์๓ ม.๓/๔ และ ม.๓/๕
• ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์ 2 ม.1 ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 ทุกห้อง อย่างไม่เป็นทางการ
• สรุปผลการประเมินผล วิชา วิทยาศาสตร์ ๑ ว๒๑๑๐๑ ม.๑ ภาคเรียนที่ ๑ เกรด และ ๑๐ อันดับของแต่ละห้อง
• สรุปผลการประเมินผล วิชา วิทยาศาสตร์ ๒ ว๒๑๑๐๒ ม.๑ ภาคเรียนที่ ๒ เกรด และ ๑๐ อันดับของแต่ละห้อง
• เกรดล่าสุด ว๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ และโครงงาน ม.๒ ทับ ๓ ลงโปรแกมวัดผลสิ้นสุด ๙.๓๗ ๑๗ มีค.๒๕๕๗ และถือว่า วัดผลประกาศนั้น เป็นทางการ

กิจกรรม

บทความล่าสุด

สร้างโดย : PCCL-Lopburi
โครงการส่งเสริมฯอัจฉริยภาพ รุ่นที่ 8
สร้างโดย : PCCL-Lopburi
ประชาสัมพันธ์ รับนร.ม.1_57 (สพป.อยุธยา31/7/56)
สร้างโดย : PCCL-Lopburi
ประกาสผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
สร้างโดย : PCCL-Lopburi
8 อาหารทำให้ 'ง่วงนอนตลอดเวลา'
สร้างโดย : noknoy
ชีวิตนี้ขาดน้ำไม่ได้
สร้างโดย : noknoy
วิธีบอกลาความง่วงในตอนบ่าย
สร้างโดย : noknoy
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
สร้างโดย : noknoy
พาเที่ยว ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา
สร้างโดย : tk
6 สายพันธุ์ปลาทองยอดฮิต
สร้างโดย : in

ข้อมูลส่วนบุคคล


' โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี :: PCCL-KM : tk : เว็ปนี้ยินดีต้อนรับ สมาชิกทั่วโลก เพื่อแรกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด เพื่อประธโยชน์ต่อ นักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ทั่วไป พบกันทุกวันนะครับ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนเช่นคุณ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ อ่านใหม่ครับ '
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมหน้าเสาธง เปิดเทอมใหม่ ๒๕๕๗ ที่ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-05-23 10:55:03 531
กิจกรรมนักเรียน ม.๑ ปี ๒๕๕๗ เทอม ๑
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-05-23 10:28:40 500
ม.๑ pccl แต่งไทยช่วงงานวังนารายณ์ เรียนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 13:58:48 649
พระพุทธรูปปรางสมาธหุ้มทองเหลืองใหญ่ที่สุดในเอเชียที่วัดเขาวงพระจันทร์
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 13:49:21 599
ม.๔ บำเพ็ญประโยชน์ มีจิสาธารณะ เก็ขยะก่อนเรียน ที่วัดเขวง ก.พ.๒๕๕๗ช่วงงานวังนารายณ์
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 13:31:05 579
ม.๑ pccl เรียนโอลิมปิควิชาการ กับ อ.ม.ราชภัฏเทพสตรี ที่ห้องชีววิทยา pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 13:22:58 640
พิธีมอบเกียรติบัติ ม.๓ ม.๖ ปี ๒๕๕๖ ที่ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 10:40:19 581
ปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ม.๖ ปี ๒๕๕๖ ที่ PCCL
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 09:47:50 586
หมาเลี้ยงแมว
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 09:42:25 614
ม.๑ ม.๒ pccl เรียนพิเศษ โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก โดย อาจารย์จาก ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี สัปดาห์ละ ๖ คาบ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 09:36:59 625
ม.๑ แต่งไทยงานวังนารายณ์ลพบุรี ระหว่าง วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่จุฬาภรณ์ลพบุรี
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 09:21:23 586
ราตรีศรีจุฬาภรณ์ครั้งที่ ๗ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-04-05 08:42:12 541
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ๓๐ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดห้วยโป่ง (ต่อ ตอนที่ ๕)
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-03-09 15:42:51 595
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ๓๐ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดห้วยโป่ง (ต่อ ตอนที่ ๔)
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-03-08 15:07:10 603
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ๓๐ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดห้วยโป่ง (ต่อ)
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-03-06 17:11:26 600
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ๓๐-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดห้วยโป่ง (ต่อ)
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-03-06 16:06:38 569
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ๓๐-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณวัดห้วยโป่ง
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2014-03-06 13:37:55 614
ค่ายฯ จิตอาสา ห้าสาย สายนี้ ไปที่โรงเรียนเขาทับความห้าโรงเรียนมารวมกันที่นี่ทั้งวัน เพื่อสร้างจิตคน..
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-03-06 11:14:18 628
ม.๑ pccl เรียนวิทย์ แต่งไทยสวยๆ น่ารักๆ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-03-06 11:02:03 657
ม.๑/๑ pccl เรียนวิทย์ แต่งไทยสวยๆ น่ารักๆ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-03-06 10:56:10 649
ม.๑ วันคริตส์มาส ๒๕๕๖ ที่หน้าอาคารวิทยาศาสตร์
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 15:41:50 673
ม.๑/๑ ทดลองวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 15:38:16 659
ม.๑/๔ ทดลองวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 15:33:43 683
งานเลี้ยงส่งครูย้าย และปีใหม่ ๒๕๕๗
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 15:24:18 687
ใส่บาตรวันคริตสมาส ปีใหม่ ๒๕๕๖ ที่ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 15:06:59 631
ม.๑/๒ ทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อสมดุลความมร้อน ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 14:45:47 673
ม.๑/๔ pccl ทดลองวิทยาศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 14:32:13 704
ภาพบรรยากาศ วันสอบรอบสอง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ pccl โดยครู t.k.
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2014-02-25 13:46:22 672
รวมภาพกิจกรรมการทดลองของนักเรียน ม.๑ ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ๑๒๕๖ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-10-01 21:49:43 917
กีฬาสีภายใน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ปี ๒๕๕๖
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-09-08 05:52:55 1024
วันแม่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-08-19 17:09:34 981
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๖ วันที่ ๔ ก.ค. ที่ pccl โคยครู tk.
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-07-12 13:53:29 977
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๖ วันที่ ๔ ก.ค. ที่ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-07-05 10:28:56 985
พานไหว้ครู งานไหว้ครู ปี ๒๕๕๖ โดยครู tk'
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-06-26 13:29:52 997
เข้าค่ายปรับพื้นฐาน ม.๑ pccl 2-9 พ.ค.2556
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-05-12 07:08:41 1307
ศึกษาดูงานกับกลุ่มตะวันศรีทอง ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ ชุมพร ๒๕๕
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-04-24 21:25:48 1268
อยู่ค่ายลูกเสือ pccl ปี 2555 ระหว่าง 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ lสนาม รักบี้ pccl
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-02-25 18:12:15 1607
อบรมข้อมูลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปัจจุบัน
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-02-03 21:42:03 1596
ปีใหม่ ๒๕๕๖
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-02-03 21:21:37 1516
ม. 2/2 สังสรรค์ ปีใหม่ 2556 มาดูกันจ้า
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-02-03 20:42:03 2729
ม.๑ pccl ออกค่ายวิชาการ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2013-01-13 15:00:14 5535
ก่อนถวายราชสดุดี ๒๕๕๕
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-12-05 22:21:49 1622
ถวายราชสดุดี ๒๕ พ.ย.๒๕๕๕
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-11-26 13:50:56 4867
ปฏิญาณตนและสวนสนาม ๑ ก.ค.๕๕
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-09-01 10:35:54 5138
เก็บตก งามๆ รอบรั้ว PCCL ที่ผ่านมา
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-08-29 16:19:15 6208
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ๒๕๕๕
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-08-29 15:51:01 2692
วันจุฬาภรณ์ 4 ก.ค.2555 โดย ครูtk
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-07-09 13:33:43 1881
จุฬาภรณ์ลพบุรี ที่เกาะล้าน ชลบุรี โดยครู tk ครับท่าน
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2012-03-27 11:48:07 5137
ครูจุฬาภรณ์ลพบุรี และ นร. ม.๓ ม.๖ จบแล้วถ่ายรูปร่วมกัน...วันรับเกียรติบัตร...ปัจฉิมนิเทศ...ปี ๕๔ แบบแอบถ่ายตามสไตร์ครูtk.ครับท่าน
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-02-21 09:57:05 5477
ครู tk พ.ศ.๒๕๕๕ กับครูและลูก ๆ จภ.ลบ.ครับท่าน
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2012-02-02 22:35:34 5935
Merry-Christmas and Happy New Year 2012 at Pccl by tk
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-12-30 21:41:01 5687
ญาติพ่อแม่พี่น้องครู tk ทำอาหารและของใช้นำไปช่วยเหลือญาติ ๆ ชาวลพบุรี ที่เดือดร้อนน้ำท่วม ๕๔ ครับท่าน...
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-12-09 15:50:09 4228
ภาพกิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2554 ที่จุฬาภรณ์ ลพบุรี โดยครู tk
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-08-11 18:21:43 2437
งานลูกเสือตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เป็นหัวหน้างาน เป็นเจ้าหน้าที่งานโสตฯ 2541-2551 ลองดูภาพเก่าๆ ใครทำอะไร ที่ไหนอย่างไร บางคนยังอยู่ที่ จภ.ลบ บางคนไปได้ดีที่อื่น บางคนไป...สวรรค์แล้ว ก็ยังอยู่(ภาพ) ไม่เชื่อ ลองดู....บันทีกภาพโดยครู tk ครับ
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-08-05 21:18:59 3022
ครู tk ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดเขาวงพระจันทร์ ลองดู...
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2011-07-21 15:31:15 3935
วันจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2554 ณหอประชุมสิรินธรวัลลี โรงเรียนจุฬาภรณราชิทยาลัย ลพบุรี
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-07-04 18:09:26 3120
ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม บำเพ็ญประโยชน์ ฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย ที่ จุฬาภรณ์ ลพบุรี
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-07-01 16:43:36 2493
ไหว้ครู ๕๔ V.ครูtk
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-06-16 11:47:30 6116
14 กุมภา 54 งาน สูุงเสียดฟ้าวิวาห์รักเขาวงพระจันทร์@ลพบุรี
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2011-02-25 21:06:49 6457
อัลบั้มส่วนตัวครู tk
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-01-16 22:00:13 8205
ไม่ใช่แค่ดอกไม้ริมทาง
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-01-11 21:28:27 2280
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ จภ.ลบ.๑๕๓ และ 24082011 154
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-01-03 21:45:46 6918
ค่ายบูรณาการฯ ม.๑/๒๕๓
กิจกรรมภายนอก

เมื่อ : 2010-12-23 21:33:53 9870
ภาพชนะการประกวดวาดภาพคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ปี 2554
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2010-12-23 20:03:19 27997
กิจกรรมการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.๑
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2010-12-17 19:44:43 9868
วันพ่อแห่งชาติที่ จภ.๒๕๓
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2010-12-23 21:58:58 7135
We wish you a marry Christmas
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2010-12-25 06:59:12 10575
ไหว้ครู ๕๓
กิจกรรมภายใน

เมื่อ : 2011-01-24 09:48:20 5986

ทั้งหมด


ข่าวสาร
เบอร์โทรศัพท์ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้นทุกห้องครับท่าน ปี ๒๕๕๕
ข่าวสาร
เมื่อ : 2011-01-25 22:36:39 9446 13
กิจกรรมวันพ่อ ๕๔ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ชมภาพสดๆ จากครู tk ครับท่าน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2011-01-25 21:19:39 7163 9
ดูผลการเรียนวิทยาศาสตร์ 2 อย่างไม่เ็ป็นทางการ ที่บทความล่าง ๆ ติดต่อครู tk คลิ๊ก และแถม นิสัยทำสมองลูกเลิฟไม่แล่น (M&C แม่และเด็ก)
ข่าวสาร
เมื่อ : 2011-01-25 20:52:45 4926 10
ฮือฮา! ญี่ปุ่นโหวตชุดนักเรียนไทยเซ็กซี่ที่สุด
เมื่อ : 2011-01-25 20:23:50 12370 23 ข่าวสาร Approve
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ” ประวัติวันเด็ก งานวันเด็ก ปี 2555 และแถม เมื่อนอนตกหมอนแก้อย่างไรดี
เมื่อ : 2011-01-25 20:15:36 8348 9 ข่าวสาร
คำขวัญวันครู 2555 ' บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ 'ภูมิพล' วันครู ประวัติวันครู 2555 และแถม 7 วิธีใช้คอมฯ ให้ได้ประโยชน์ กับ ให้โทษ เชิญอ่านจ้า
เมื่อ : 2011-01-25 16:03:53 5878 10 ข่าวสาร Approve
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น...ค้นพบโรงเรียนเล็ก เด็กแค่ร้อยกว่า ๆ...ครู 6-7 คน แต่โรงเรียนใหญ่ ๆ เด็กหลายร้อย ครูหลายสิบ งบเป็นแสนเป็นล้าน...สู้ไม่ได้...ต้องอายครับท่าน...ครู tK ขอบอก...ไปดูมาแล้ว...ขอปรบมือให้ ผอ.มนูญ ไชยสูงเนิน เชิญพบได้ภายในครับท่าน..
เมื่อ : 2011-01-25 08:56:40 7410 6 ข่าวสาร
รู้ไว้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่
เมื่อ : 2011-01-24 16:23:50 3340 11 ข่าวสาร
ขู่อ้างฝากเด็กโทษอาญา
เมื่อ : 2011-01-22 16:00:18 2988 6 ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว ฮิต น่าสนใจในเดือนนี้
เมื่อ : 2011-01-22 15:31:21 5299 8 ข่าวสาร
ปวดหัวจี๊ด ๆ... เป็นไมเกรนหรือเปล่า
เมื่อ : 2011-01-22 11:41:41 5036 7 ข่าวสาร
เคล็ดผอมดั่งเสกของ เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน
เมื่อ : 2011-01-22 10:05:10 3963 5 ข่าวสาร
ราตรีศรีจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 V.ครู tk
เมื่อ : 2011-01-21 21:52:53 6684 8 ข่าวสาร
ทายใจคุณกลัวอะไรมากที่สุด
เมื่อ : 2011-01-19 18:19:03 3004 6 ข่าวสาร
5 ทริคส์สุดจี๊ดที่จะทำให้หนุ่มๆ หันมา๊ปิ๊ิ้งคุณ
เมื่อ : 2011-01-19 13:57:12 3362 5 ข่าวสาร
30 เทคนิคสำหรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย (Safety Tips)
เมื่อ : 2011-01-18 23:03:30 7502 7 ข่าวสาร Approve
8 อาหารทำไม ห้ามกินตอนอ่านหนังสือ !!
เมื่อ : 2011-01-18 09:52:13 4544 8 ข่าวสาร
วันครู ประวัติวันครู 2554
เมื่อ : 2011-01-16 20:47:29 4805 9 ข่าวสาร Approve
ประกาศแล้ว!! 10 คนเก่ง ทำคะแนนสูงสุด แอดมิชชัน ‘54 และ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2554
เมื่อ : 2011-01-15 23:13:43 35351 16 ข่าวสาร
พักสายตาดูสาวสวยๆครับ....เชิญ
เมื่อ : 2011-01-15 22:19:54 12213 11 ข่าวสาร
นายอำเภอโคกสำโรง และผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ ร่วมงานรับตราตั้งพัดยศหลวงปู่ฟักวัดเขาวงพระจันทร์
เมื่อ : 2011-01-15 14:25:30 7311 4 ข่าวสาร
สำหรับทุกคน และเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
เมื่อ : 2011-01-11 21:21:23 6115 6 ข่าวสาร
10 อันดับบุคคลที่รวยที่สุดในไทย
เมื่อ : 2011-01-07 22:30:09 7205 13 ข่าวสาร
ขณะขับรถ ระวังตกเป็นเหยื่อของแก๊งปาไข่...
เมื่อ : 2011-01-06 16:00:27 3245 8 ข่าวสาร
ผลประเมิน'PISA 2009' ไทยรั้งท้าย ทั้ง อ่าน-คณิต-วิทย์
เมื่อ : 2011-01-02 22:26:51 3355 5 ข่าวสาร
ทำยังไง ถึงจะ 'ค้นพบ' ตัวเอง [วิธีค้นหาตัวเอง]
เมื่อ : 2011-01-02 22:02:10 4373 7 ข่าวสาร
นักวิจัย อาชีพมาแรง มหิดลหนุนเด็กเก่งเรียนวิทย์ ทำวิจัยช่วยชาติ
เมื่อ : 2011-01-02 21:42:51 7479 7 ข่าวสาร
คุณคิดว่าใครคือ10สุดยอดนักเขียนการ์ตูนไทยในปัจจุบัน
เมื่อ : 2011-01-02 21:18:31 8522 5 ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนโดย.....ครู tk
เมื่อ : 2011-01-01 08:54:18 10568 14 ข่าวสาร
รู้จักกับโรคเท้าแบน
เมื่อ : 2010-12-31 21:09:44 5766 12 ข่าวสาร
ผ้าป่าสามัคคี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ทอด ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เมื่อ : 2010-12-31 18:26:36 7083 4 ข่าวสาร
เชิญร่วมโหวดแนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ของนร.ในรร.จภ.ลบ.
เมื่อ : 2010-12-28 09:04:10 5647 17 ข่าวสาร
เชิญร่วมโหวดแนวคิดการใช้โทร.มือถือของนร.ในรร.จภ.ลบ.
เมื่อ : 2010-12-28 08:22:15 5212 20 ข่าวสาร
ชุมชนสุกานดาแลนด์ ชุมชนตัวอย่างของ ต.ห้วยโป่ง หมู่ ๓ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ชมภากกิจกรรมทำบุญกลางชุมชนครั้งแรก มีผู้นำชุมชนมามากหน้าหลายตา อาทินายกฯ ครับท่าน...
เมื่อ : 2010-12-26 19:52:44 8362 6 ข่าวสาร
ชุมชนสุกานดาแลนด์ ต.ห้วยโป่ง หมู่ ๓ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมใจทำบุญในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๕ สบายใจ อิ่มกาย ได้บุญกันท่วนหน้า มีสมาชิกในชุมชน และผู้นำที่สามารถมาร่วมงานได้ หลายคน ดูภาพกิจกรรมการทำบุญปีใหม่ ๑๕๕๕ กันได้เลยครับ
เมื่อ : 2010-12-26 09:05:39 7728 10 ข่าวสาร
5 ความเชื่อเรื่องสุขภาพ ที่ไม่จริง
เมื่อ : 2015-12-15 14:13:04 222 0 ข่าวสาร
การบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
เมื่อ : 2015-12-15 11:51:12 583 1 ข่าวสาร
โรฮีนจา
เมื่อ : 2015-07-03 21:28:15 1145 1 ข่าวสาร
อาหาร 11 อย่าง ที่ยิ่งกินยิ่งทำให้หิวมากกว่าเดิม
เมื่อ : 2014-08-02 14:58:03 644 1 ข่าวสาร
แล้วใครเล่า จะไม่รัก
เมื่อ : 2014-07-22 07:05:05 1733 1 ข่าวสาร
รัฐประหาร 23 พ.ค.2557
เมื่อ : 2014-05-23 11:17:32 1018 1 ข่าวสาร
10 อันดับ ดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลก
เมื่อ : 2014-06-07 18:52:32 1669 1 ข่าวสาร
สวยบาดใจด้วยสูตรไดเอต สำหรับสาว 30+
เมื่อ : 2014-02-05 22:11:40 1310 1 ข่าวสาร
ผักผลไม้ กินให้ครบสีแล้วจะดีกว่า
เมื่อ : 2014-02-05 22:00:11 1253 1 ข่าวสาร
อยู่ห้องแอร์ ปวดปัสสาวะบ่อยจัง ผิดปกติไหมนะ?
เมื่อ : 2013-12-21 12:39:39 1783 1 ข่าวสาร
ชุดแต่งงานมีแขน สวยสะกดใจแบบมีสไตล์
เมื่อ : 2013-10-21 03:32:16 2109 1 ข่าวสาร
Sex Bombs: 10 Thai beauties from the 60s and 70s
เมื่อ : 2013-10-21 03:14:18 4657 1 ข่าวสาร
ชุดแต่งงานในสไตล์เก๋ ๆ ดีไซน์น่าประทับใจ
เมื่อ : 2013-07-26 22:25:52 1604 1 ข่าวสาร
9 นิสัยแบบนี้ สรุปว่าไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่า ?
เมื่อ : 2013-07-26 22:13:48 1720 1 ข่าวสาร
ไอซ์-กิ๊บซี่ สวมบิกินี่ตัวจิ๋ว ส่งท้ายหน้าร้อน ณ เกาะเสม็ด
เมื่อ : 2013-07-20 19:11:17 1635 1 ข่าวสาร
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
เมื่อ : 2013-07-20 19:00:17 1394 1 ข่าวสาร
ฟักข้าว มีประโยชน์มากเช่น ยอด-ใบ-ลูกอ่อน ลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เมื่อ : 2013-07-10 19:30:17 2698 1 ข่าวสาร
เที่ยวกระบี่กับสาวงามชาวไทย
เมื่อ : 2013-06-28 13:55:56 1619 1 ข่าวสาร
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อ : 2013-06-28 13:33:25 2656 1 ข่าวสาร
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อ : 2013-06-28 13:23:43 1601 1 ข่าวสาร
ชุมชนสุกานดาแลนด์ ต.ห้วยโป่ง หมู่ ๓ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมใจทำบุญในโอกาสปีใหม่ แบบไทยๆ หลังสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ เป็นการทำบุญกลางชุมชนฯ ครั้งที่ ๓ สบายใจ ได้บุญกันท่วนหน้า มีสมาชิกในชุมชน และผู้นำที่สามารถมาร่วมงานได้ หลายคน ดูภาพกิจกรรมการทำบุญกันได้เลยครับ
เมื่อ : 2013-05-12 19:24:07 2602 2 ข่าวสาร
10 พฤติกรรมสุดทนของผู้ชายในสายตาสาว ๆ
เมื่อ : 2013-04-23 10:13:00 1794 1 ข่าวสาร
ปลอดภัยไว้ก่อน... ทะเล กับปัญหาสุขภาพที่คุณควรจะรู้
เมื่อ : 2013-04-23 10:00:35 1905 1 ข่าวสาร
อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน
เมื่อ : 2013-04-03 15:20:01 4106 1 ข่าวสาร
ทำพานแหวนหมั้นให้น้อง
เมื่อ : 2013-02-19 09:49:51 11937 1 ข่าวสาร
คืนเพ็ญบนเด่นกระต่าย และดอยอมพายในวันฉายแสง
เมื่อ : 2013-02-07 16:05:22 2755 1 ข่าวสาร
เทคนิคการแต่งตัวเสริมความหล่อแบบง่าย ๆ
เมื่อ : 2013-02-07 16:01:03 2908 1 ข่าวสาร
สวยถูกโฉลกต้อนรับปีงู 2013
เมื่อ : 2013-01-30 16:26:05 2260 1 ข่าวสาร
Lifestyle Disease : โรคร้ายจากการใช้ชีวิต
เมื่อ : 2013-01-30 16:15:09 2457 1 ข่าวสาร
คำขวัญวันเด็ก 2556
เมื่อ : 2013-01-15 21:08:36 2181 1 ข่าวสาร
วิธีลดแคลอรี่ส่วนเกิน
เมื่อ : 2012-12-29 12:12:55 2281 1 ข่าวสาร
เคล็ดลับทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น
เมื่อ : 2012-12-29 12:03:21 3816 1 ข่าวสาร
เตรียมยาไว้ อุ่นใจยามท่องเที่ยว
เมื่อ : 2012-12-29 07:57:59 4021 1 ข่าวสาร
25 เคล็ดวิธีอายุยืน สุขภาพดีไปอีกน้านน...นาน
เมื่อ : 2012-12-18 17:37:11 3814 1 ข่าวสาร
เมื่อเธอไม่สน ผู้ชายแมน ๆ อย่างเราก็ต้องรับมือให้ได้
เมื่อ : 2012-12-18 17:30:12 2664 1 ข่าวสาร
ห้องนอนขนาดเล็ก สวยเกิดด้วยวอลเปเปอร์ลายเก๋
เมื่อ : 2012-12-18 17:19:35 2974 1 ข่าวสาร
วันลอยกระทง 2555
เมื่อ : 2012-11-29 22:49:09 2677 1 ข่าวสาร
10 อันดับต้นไม้ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เมื่อ : 2012-10-31 06:15:42 3763 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/1 ภาคเรียนที่ 2/2555
เมื่อ : 2012-10-29 17:33:27 2591 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/2 ภาคเรียนที่ 2/2555
เมื่อ : 2012-10-29 17:32:58 2587 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/3 ภาคเรียนที่ 2/2555
เมื่อ : 2012-10-29 17:32:20 2521 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/4 ภาคเรียนที่ 2/2555
เมื่อ : 2012-10-29 17:26:49 2664 1 ข่าวสาร
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ม.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณ์ ลพบุรี
เมื่อ : 2012-10-29 17:08:21 5237 2 ข่าวสาร
สวยแจ่ม! รถใหม่ 2013 โดนใจทุกค่าย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
เมื่อ : 2012-10-21 15:15:47 2887 1 ข่าวสาร
10 สิ่งควรทำ เพื่อความอยู่รอดในปี 2555
เมื่อ : 2012-10-21 14:32:54 5304 1 ข่าวสาร
เทคนิค! วิธีการกินอาหารลดความอ้วน
เมื่อ : 2012-10-21 14:05:11 4723 1 ข่าวสาร
บันเทิงเศร้า'เอ๋ –พัชรา แวงวรรณ'เสียชีวิตปริศนาที่สหรัฐฯ(Exclusive) วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 21:21 น.
เมื่อ : 2012-10-15 21:33:36 4280 1 ข่าวสาร
7 สัญญา ที่ทำให้ชีวิตเซ็กส์ดีขึ้น
เมื่อ : 2012-10-15 16:31:23 2969 1 ข่าวสาร
สรุปเหรียญพาราลิมปิก 2012
เมื่อ : 2012-10-02 20:11:50 2143 1 ข่าวสาร
คะแนนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว๒๑๑๐๑ (๑ กันยายน ๒๕๕๕ ๒๐.๓๑ น.) ผู้สอน อ.ถวิล เกตุถาวร ๐๘๙-๘๒๔๒๖๒๔ คะแนนยังไม่เป็นทางการจนกว่าจะตัดเกรดจริงส่งวัดผล ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
เมื่อ : 2012-10-01 20:56:36 2421 1 ข่าวสาร
10 สัญญาณที่บอกว่าคุณกินอาหารไม่เหมาะสม
เมื่อ : 2012-09-21 17:16:16 2072 1 ข่าวสาร
วันสารทจีน 2555 รู้จัก ของไหว้สารทจีน วันสารทจีน
เมื่อ : 2012-08-31 15:05:20 5402 1 ข่าวสาร
ออร์เตก้า เจ้าของ ZARA ครองมหาเศรษฐีอันดับ 3 ของโลก
เมื่อ : 2012-08-31 11:32:51 3285 1 ข่าวสาร
ร้านบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างนุ่มลิ้น เพื่อคนรักปิ้งย่างโดยเฉพาะ
เมื่อ : 2012-08-25 09:30:55 6252 1 ข่าวสาร
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2555
เมื่อ : 2012-08-24 16:10:09 4408 1 ข่าวสาร
5 สถานที่จุดติดไฟรัก นอกเหนือจากห้องนอน
เมื่อ : 2012-08-24 15:57:25 4085 1 ข่าวสาร
สารพัดโรคที่สิงห์อมควันต้องเผชิญ
เมื่อ : 2012-08-24 15:45:38 5071 1 ข่าวสาร
เกลียวคลื่นที่สวยงาม บนชายฝั่งทะเล
เมื่อ : 2012-08-24 15:37:45 3215 1 ข่าวสาร
ครู tk หาวิธีล้างผักลดพิษ มาฝากครับท่านแม่บ้าน...พ่อครัวทั้งหลาย
เมื่อ : 2012-08-22 11:32:16 2165 1 ข่าวสาร
สวยชนะเลิศ น้องริด้า คว้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012
เมื่อ : 2012-08-20 13:42:34 4464 1 ข่าวสาร
อร่ามตา 44 สาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2012ใส่ชุดว่ายน้ำโชว์หุ่น
เมื่อ : 2012-08-20 12:07:56 3857 1 ข่าวสาร
ผ่านหรือไม่!! สายการบินเวียดนาม นำสาวๆ นุ่งบิกินี่ โชว์เต้นฮูลา ฮาวาย
เมื่อ : 2012-08-11 16:56:40 2979 2 ข่าวสาร
เกร็ดความรู้อาเซียน สำนักงาน กศน. ขอเสนอ “เกร็ดข้อมูลอาเซียน” เพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ รายละเอียดของอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้
เมื่อ : 2012-08-06 22:05:22 3464 1 ข่าวสาร
ประวัติโอลิมปิก พิธีเปิดโอลิมปิก 2012 สรุปเหรียญโอลิมปิก ตารางการแข่งขัน ลอนดอนเกมส์ เริ่มแล้ว วันที่ 27 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2012
เมื่อ : 2012-07-29 15:17:24 2963 1 ข่าวสาร
The new iPad เครื่องศูนย์ไทย 16GB 4G
เมื่อ : 2012-07-29 15:04:03 2402 1 ข่าวสาร
นี่หรือเมืองไทย!! ควบกระบะเย้ยฟ้าท้าดิน... ประกบยิงทหารเสียชีวิต 4 นาย
เมื่อ : 2012-07-29 14:51:51 2674 2 ข่าวสาร
แนวข้อสอบวิทย์ ม.๑ กลางภาค ๑/๕๕
เมื่อ : 2012-07-02 13:52:24 22432 3 ข่าวสาร
สลัดเครียด เจียดเวลาฮา
เมื่อ : 2012-07-01 22:40:01 2895 1 ข่าวสาร
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วอลเลย์ฯสาวไทยสู้สุดฤทธิ์ปราชัยแชมป์อลป.0-3ศึกเวิลด์ กรังด์ ปรีซ์ 2012
เมื่อ : 2012-06-30 15:55:06 6590 2 ข่าวสาร
รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.๑ ปี ๒๕๕๕
เมื่อ : 2012-06-22 21:56:04 4706 1 ข่าวสาร
เสื้อทีมชาติฟุตบอลยูโร 2012 ครบทุกทีม ทั้งเหย้า และเยือน
เมื่อ : 2012-06-10 09:43:31 4646 1 ข่าวสาร
ไหว้ครู ๕๕๕ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ แฝงไว้ซึ่งสิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ดูพานไหว้ครูสวยๆของชาวจุฬาภรณ์ ลพบุรีกันครับ
เมื่อ : 2012-06-14 04:55:50 5228 1 ข่าวสาร
ข่าวกีฬาฟุตบอลยูโร 2012
เมื่อ : 2012-06-08 23:43:19 4150 1 ข่าวสาร
ตารางและผลการแข่งขัน และ คะแนนบอลยูโร 2012
เมื่อ : 2012-06-08 23:23:18 2483 1 ข่าวสาร
ความรู้จากแพทย์จีน
เมื่อ : 2012-06-02 17:57:42 2406 1 ข่าวสาร
Course Syllabus Science 1 ว21101 pccl และ “ทุ่งมะขามหย่อง” เป็นโครงการพระราชดำริที่ให้อยุธยาพ้นน้ำท่วม ในหลวง เสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ประมวลภาพ ในหลวง เสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2012-05-25 17:57:58 6272 2 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1/2555
เมื่อ : 2012-09-26 06:24:00 6361 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/2 ภาคเรียนที่ 1/2555
เมื่อ : 2012-05-10 13:11:28 6303 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/3 ภาคเรียนที่ 1/2555
เมื่อ : 2012-09-27 07:27:00 6428 1 ข่าวสาร
การเรียนการสอน ผลการเรียน และกิจกรรม นักเรียน ม.1/4 ภาคเรียนที่ 1/2555
เมื่อ : 2012-09-27 07:30:00 6376 1 ข่าวสาร
การขับขี่รถยนต์อย่างประหยัดน้ำมันง่ายๆ แค่ 15 วิธี
เมื่อ : 2012-05-09 10:49:57 2747 1 ข่าวสาร
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เมื่อ : 2012-05-06 13:20:36 4177 1 ข่าวสาร
ครู tk พาท่านไปช๊อฟ ที่ ประตูน้ำ สู่ The PLATTINUM fashion mall ศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่สมบูรณ์พร้อมสรรพด้วยความทันสมัย
เมื่อ : 2012-05-04 14:05:22 5850 1 ข่าวสาร
ครู tk มี 9 วิธีหลับง่ายนอนสบาย มาฝากท่านที่นอนหลับยากครับท่าน...
เมื่อ : 2012-05-02 06:11:44 3623 1 ข่าวสาร
สรุป7วันอันตรายตายเพิ่ม ปิดยอดเป็น 320 ราย
เมื่อ : 2012-04-29 07:21:18 2275 2 ข่าวสาร
18 วิธี หยุดบุหรี่ทันใจ
เมื่อ : 2012-04-27 22:57:01 4191 2 ข่าวสาร
บ้าน คือวิมานของเรา...ครู tk มีบ้านราคาถูก ชั้นเดียว มาเสนอครับท่าน
เมื่อ : 2012-04-03 18:55:19 7705 1 ข่าวสาร
ชุดว่ายน้ำ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 สดใส แจ่มว๊าว
เมื่อ : 2012-03-25 22:24:12 4539 2 ข่าวสาร
10 เรื่องเตือนภัยหญิงสาว ครู tk ว่าดีมากๆ ครับท่าน
เมื่อ : 2012-03-21 21:47:32 2862 1 ข่าวสาร
89 สาวงาม Miss Universe 2011 ประชันชุดประจำชาติ
เมื่อ : 2012-03-20 21:07:59 3459 1 ข่าวสาร
ขอทานใจบุญบริจาคเงินให้วัดไร่ขิง เกือบ 1 ล้านบาท
เมื่อ : 2012-03-16 07:35:45 3060 1 ข่าวสาร
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เมื่อ : 2012-03-12 21:15:32 3001 1 ข่าวสาร
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (เรียงตามเลขประจาตัวสอบ) ตัวสำรอง จำนวน 120 คน
เมื่อ : 2012-03-12 21:00:04 6857 1 ข่าวสาร
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (เรียงตามเลขประจาตัวสอบ) ตัวจริง จานวน 120 คน
เมื่อ : 2012-03-12 20:30:10 6694 1 ข่าวสาร
นาซ่าเผย อุกกาบาตจะพุ่งเฉียดโลกในปีหน้า
เมื่อ : 2012-03-11 21:35:40 3128 1 ข่าวสาร
ครอบครัวใหญ่ที่สุดในโลกเมีย39ลูก94 ยายอายุมากสุดในโลกเสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย114ปี ชายที่มีความสุขที่สุดในโลก
เมื่อ : 2012-03-11 19:11:45 5915 1 ข่าวสาร
ไอ้ย๊ะ! ผู้ชายที่มีอวัยวะเพศที่ยาวที่สุดในโลก เด็กหญิงขนดกสุดในโลก ชายที่มีรอยสักมากที่สุดในโลก
เมื่อ : 2012-03-11 18:56:56 21866 3 ข่าวสาร
คนที่สูงที่สุดในโลก แมว สูงที่สุดในโลก ฮอทดอกที่แพงที่สุดในโลก
เมื่อ : 2012-03-11 18:44:24 5166 2 ข่าวสาร
‘เจ้าสัวซีพี’รั้งอันดับ1รวยสุดในไทย
เมื่อ : 2012-03-11 18:40:14 3338 2 ข่าวสาร
ครู tk หาประวัติ รัชกาลที่๑ถึง๙ มาให้ท่านรู้และใช้ทำรายงาน
เมื่อ : 2012-03-11 17:11:59 2856 1 ข่าวสาร
ครู tk นำข้อมูลจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย มาให้ท่านเลือกท่องเที่ยวกัน วันปิดเทอม หรือ ทุกวันที่อยากเที่ยวไทย ครับท่าน....
เมื่อ : 2012-03-06 20:55:39 6312 1 ข่าวสาร
คำถามเหล่านี้ ที่จะมาไขความลับในใจคุณ ตรงมาก (อ่าน 8850 ครั้ง)
เมื่อ : 2012-03-05 14:15:09 3264 1 ข่าวสาร
แปลกแต่จริง!!! 'อนุสาวรีย์จักรยาน' ประติมากรรมชิ้นนี้ เป็นการนำเอาเศษชิ้นส่วน รถจักรยาน นำรวมกันจนกลายเป็น 'อนุสาวรีย์จักรยาน' อนุสาวรีย์แปลกๆแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
เมื่อ : 2012-03-05 13:26:02 2630 2 ข่าวสาร
HK Weekly Vol 196 : .... ที่สุดแห่งปี 2007 ... ใครสวย ใครเซ็กซี่ สุด และ อื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อ : 2012-03-05 12:58:13 12758 2 ข่าวสาร
เช็ค คะแนน o-net 54 ม.6 ได้แล้วที่นี่
เมื่อ : 2012-03-01 18:19:24 4317 1 ข่าวสาร
ภาพเอ็กซเรย์สาวงาม สุดเดิร์น อีกแล้วครับท่าน
เมื่อ : 2012-02-29 17:40:20 3128 1 ข่าวสาร
10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก ปี 2012
เมื่อ : 2012-02-28 14:37:26 3145 1 ข่าวสาร
รู้จัก 12 เครื่องดื่ม เร่งอ้วน หรือ ช่วยผอม?
เมื่อ : 2012-02-28 08:36:57 2479 1 ข่าวสาร
ครู tk นำ 10 ของกินเล่นที่ไร้คุณค่าทางอาหาร ควรกินให้น้อยลง หรือ ลด ละ เลิก จะดีกับคุณ และคนที่คุณรัก
เมื่อ : 2012-02-27 14:41:39 6323 2 ข่าวสาร
เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย
เมื่อ : 2012-02-22 21:44:56 5566 1 ข่าวสาร
ครู tk หาคำคมสามก๊ก มาฝากท่านอ่าน ท่านคิด ท่านนำไปใช้ ท่านจะฉลาดแบบล้ำโลกเลย...ครับท่าน
เมื่อ : 2012-02-22 19:34:05 2533 1 ข่าวสาร
ครู tk ชาวจุฬาภรณ์สนับสนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แต่งไทยทั้งโรงเรียน และแถม เสนอสมุดอวยพรงานแต่งงาน
เมื่อ : 2012-02-12 10:30:42 3221 2 ข่าวสาร
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑-๒-๓ ณ ไทยเกอร์แคมป์ ปี ๒๕๕๔ ระหว่าง ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ มีภาพกิจกรรมหลายร้อยภาพ ครู tK เก็บมาจารึกความหลังกัน...ครับท่าน
เมื่อ : 2012-01-24 13:09:28 9575 2 ข่าวสาร
ครุ tk ชวน ท่าน เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก ครับท่าน
เมื่อ : 2012-01-17 05:42:42 2999 1 ข่าวสาร
สำเร็จ! ไทยพัฒนาข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง-ชะลอแก่
เมื่อ : 2012-01-16 06:13:49 4971 1 ข่าวสาร
6 สถานที่แฝงเชื้อโรคที่คุณคาดไม่ถึง
เมื่อ : 2012-01-15 22:46:39 5627 1 ข่าวสาร
ครู tk มีวิธีแก้! แพ้เครื่องสำอาง มาฝาก คุณ คุณ
เมื่อ : 2012-01-08 05:23:21 2982 2 ข่าวสาร
50 สุดยอดภาพข่าวรอบโลก 2011
เมื่อ : 2012-01-04 22:05:38 5405 1 ข่าวสาร
ครู tk ชวนเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี ครับท่าน
เมื่อ : 2011-12-28 20:37:56 6712 1 ข่าวสาร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นที่ 4 จังหวัดลพบุรี ครู tk เก็บมาฝากครับท่าน
เมื่อ : 2011-12-28 19:06:32 3484 1 ข่าวสาร
ครู tk มีไอเดียเด็ดของขวัญปีใหม่ 2555 มาฝากครับท่าน
เมื่อ : 2011-12-11 19:59:00 5402 2 ข่าวสาร
2012 วันสิ้นโลก โลกแตก คำทำนายวันสิ้นโลก
เมื่อ : 2011-12-09 20:55:46 7467 1 ข่าวสาร
กัด แกะ ดึง เกา กับทางแก้
เมื่อ : 2011-12-08 20:21:45 3455 1 ข่าวสาร
คลายเครียด..แก้ปัญหาสติแตกเมื่อน้ำท่วม
เมื่อ : 2011-11-29 06:14:15 4597 1 ข่าวสาร
สธ.เตือนเปิดเทอม ระวังโรคไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก
เมื่อ : 2011-11-29 06:03:31 5909 1 ข่าวสาร
อุแม่เจ้า! อุ้ม ลักขณา ถ่ายหวิวส่งท้ายซัมเมอร์
เมื่อ : 2011-11-29 05:57:41 3008 2 ข่าวสาร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554 ที่จุฬาภรณ์ ลพบุรี เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เจ้าภาพแข่งขัน 3-4 ธันวาคน 2554 ดูภาพกิจกรรมและสรุปผลการแข่งขันโดยครู tk ครับท่าน
เมื่อ : 2011-11-26 17:59:42 8320 2 ข่าวสาร
ประมวลภาพพิธีเปิด ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 การแข่งขัน สรุปเหรียญ
เมื่อ : 2011-11-13 10:36:25 6989 2 ข่าวสาร
ครู tk ชวนนักเรียนและครู เตรียมตัวให้พร้อม ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ครับท่าน...
เมื่อ : 2011-11-12 19:57:57 2725 1 ข่าวสาร
เปิดคำแถลงงบประมาณปี 55 นายกฯยิ่งลักษณ์ วงเงิน 2.38 ล้านล้าน
เมื่อ : 2011-11-09 22:13:46 3318 1 ข่าวสาร
ด่วน.....ชาวจุฬาภรณ์ ลพบุรี เข้าค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2554 ...16-17 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยทุกระดับกันแล้ว ชมภาพกิจกรรมเด็ก ๆ โดยครู tk กันครับท่าน และ อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 20-21-22 มกราคม 2555 จ้า....
เมื่อ : 2011-11-08 15:05:47 7062 2 ข่าวสาร
ครู tk ขอชี้...ชี้พ่อแม่ชอบ..ห้าม..ลูกซน ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วน....ครับท่าน
เมื่อ : 2011-11-08 06:20:41 5680 1 ข่าวสาร
ครู tk ชอบมากๆ..ลองทำทานดูซิ...ครับท่าน...ยำตำลึงกรอบ
เมื่อ : 2011-11-08 05:55:55 4015 1 ข่าวสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี Mac OS X Essentials รุ่นที่ 1 และ 2 กิจกรรมภายใน
เมื่อ : 2011-11-05 12:48:01 5548 1 ข่าวสาร
น้ำท่วมกรุงเทพ เกาะติด ข่าวน้ำท่วมกรุงเทพ 2554
เมื่อ : 2011-11-02 06:22:31 4087 2 ข่าวสาร
สาวออฟฟิศที่ชอบกินจุบจิบ เสี่ยงเบาหวาน!!ครู tk ขอบอก....นะ
เมื่อ : 2011-10-26 10:16:51 2952 2 ข่าวสาร
ปลาอะไรเอ่ย มีราคาแพงที่สุดในโลก ? ครู tk ขอบอก
เมื่อ : 2011-10-22 08:48:50 3821 1 ข่าวสาร
แนะการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม
เมื่อ : 2011-10-18 18:57:50 2531 1 ข่าวสาร
สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้
เมื่อ : 2011-10-17 17:49:14 3783 2 ข่าวสาร
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติการลดภาษีรถคันแรก 100,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยเงื่อนไขจะคืนภาษีหลังจากซื้อ 1 ครู tK เหล่ๆ เล็งๆ ไว้ 2 3 คัน สนใจ อ่าน และดูรถได้...ครับท่าน...
เมื่อ : 2011-10-16 07:40:15 4499 1 ข่าวสาร
มารู้จักรถยนต์ประหยัดน้ำมันระดับ Thai's ECO Car กัน (1) :: Suzuki Alto
เมื่อ : 2011-10-15 09:01:53 3819 4 ข่าวสาร
ครู tk นำ 10 อันดับ - โทรศัพท์มือถือ ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก มาให้คุณๆ ดูกันครับ...
เมื่อ : 2011-10-15 08:23:37 3114 1 ข่าวสาร
น้ำท่วม ต้นธารแห่งโรคระบาด
เมื่อ : 2011-10-12 09:56:40 2886 1 ข่าวสาร
เกาะติดน้ำท่วม กันยายน 2554 – ตุลาคม 2554
เมื่อ : 2011-10-11 19:49:57 5338 2 ข่าวสาร
อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์ ประสานมือร่วมแก้วิกฤติน้ำท่วม
เมื่อ : 2011-10-11 19:39:03 2879 2 ข่าวสาร
แม้ว ลั่นหาเงินแสนล้าน ฟื้นฟูหลังน้ำลด
เมื่อ : 2011-10-11 19:35:17 2732 1 ข่าวสาร
ครู tk คนเมืองอิทร์บุรี ชวนท่านดู ภาพน้ำท่วม ตลาดอินทร์บุรี
เมื่อ : 2011-10-11 11:34:05 5741 3 ข่าวสาร
รมว.ศึกษาธิการ ลั่นอาชีวะถ้าตีกัน สั่งปิดถาวร
เมื่อ : 2011-10-09 11:04:00 2711 1 ข่าวสาร
ครู tk นำ Dangerous Fashion : แฟชั่น...อันตราย! มาเตือนคุณสุภาพสตรี...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-09 10:53:14 2797 1 ข่าวสาร
ฮือฮา! งูจงอางยักษ์ พลอดรักข้างถนนที่พังงา
เมื่อ : 2011-10-08 10:37:51 3468 2 ข่าวสาร
แม่มือโปร...คุณก็เป็นได้
เมื่อ : 2011-10-08 09:16:37 3453 2 ข่าวสาร
จีนทึ่ง! เด็กไทยคว้าแชมป์สุดยอดหุ่นยนต์ 6 ประเภท
เมื่อ : 2011-10-06 20:49:55 2980 2 ข่าวสาร
ครู tk นำสายด่วนต่างๆในประเทศไทย มาฝากทุก ๆ ท่านที่มาเยี่ยมชมหาสาระในเว็ปนี้ หวังว่าคงได้ใช้ประโยชน์นะครับ
เมื่อ : 2011-10-01 20:42:19 2873 1 ข่าวสาร
วันนี้วันเกิด google
เมื่อ : 2011-09-30 20:23:59 2686 1 ข่าวสาร
ครู tk รวมต้นไม้ประจำจังหวัดทุกจังหวัดมาให้รู้...ให้ใช้ประโยชน์ อีกแล้วครับท่าน..
เมื่อ : 2011-09-28 10:08:30 4809 3 ข่าวสาร
ครู tk รวมคำขวัญประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ภาคตะวันตก ภาคใ้ต้ ครบแล้วครับ
เมื่อ : 2011-09-28 09:53:58 2936 2 ข่าวสาร
ครู tk รวมคำขวัญประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก ๒ มีต่อ ๓
เมื่อ : 2011-09-28 09:49:07 3093 1 ข่าวสาร
ครู tk รวมคำขวัญประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ มีต่อ ๒
เมื่อ : 2011-09-28 09:03:28 4722 1 ข่าวสาร
สุนัขแสนรู้ เรียนจบบัณทิตรางวัลรับเกียรตินิยม!
เมื่อ : 2011-09-24 19:55:17 3208 1 ข่าวสาร
3 เหตุผลที่ทำให้คุณแก่ก่อนวัย
เมื่อ : 2011-09-24 19:52:54 2583 1 ข่าวสาร
เซี่ยงไฮ้บังคับใช้กฎหมาย 1 บ้าน 1 สุนัขแล้ว
เมื่อ : 2011-09-24 19:46:35 2715 1 ข่าวสาร
ลี เฮียวริ คว้าสุดยอดสาวบิกินี่
เมื่อ : 2011-09-23 18:44:23 3701 2 ข่าวสาร
เด็กไทยเจ๋ง! กวาด 5 เหรียญทอง ฟิสิกส์โอลิมปิก
เมื่อ : 2011-09-23 18:40:25 3006 2 ข่าวสาร
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคเหนือและอีสาน 2554
เมื่อ : 2011-09-20 14:53:28 11716 5 ข่าวสาร
เปลี่ยนนิสัยใช้เงินเปลือง
เมื่อ : 2011-09-12 21:18:18 2912 1 ข่าวสาร
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะปลอดภัย
เมื่อ : 2011-09-12 20:54:23 2827 2 ข่าวสาร
Good Morning Toilet วันนี้คุณเข้าห้องน้ำหรือยัง?
เมื่อ : 2011-09-12 20:48:22 2774 1 ข่าวสาร
เด็กสอบแพทย์ พกมือถืออื้อ
เมื่อ : 2011-09-11 16:54:52 2695 2 ข่าวสาร
เผย 20 มหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลก
เมื่อ : 2011-09-11 16:51:34 3001 1 ข่าวสาร
ขับรถกินลม ชมไข่มุกอันดามัน
เมื่อ : 2011-09-04 22:04:57 3122 2 ข่าวสาร
รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน, 2544. “ยิ่งลักษณ์” นำทีมรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อ : 2011-08-28 15:27:51 5182 1 ข่าวสาร
กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2011 แถม 'ใหม่' โชว์ชีวิต 27 ปีที่โด่งดังสุดอลังการ!
เมื่อ : 2011-08-21 15:07:38 4805 2 ข่าวสาร
มีตัวอะไรๆสวยๆแปลกๆมาให้ดูกันด้วย...ใบ้ให้...แล้วคุณจะรักทะเล..
เมื่อ : 2011-08-18 20:29:07 3363 2 ข่าวสาร
Coco de Mer มะพร้าวทะเลแห่งเซเชลส์ สวยปานนางงามจักรวาลลองดูซิครับท่าน...
เมื่อ : 2011-08-18 18:30:24 6138 1 ข่าวสาร
การประกวดมิสไทยแลนดยูนิเวิรส 2554 และ มิสยูนิเวิร์ส 2011
เมื่อ : 2011-08-17 18:55:15 7313 2 ข่าวสาร
ด่วน...เผยรายชื่อ ครม.ยิ่งลักษณ์ พร้อมประวัติ ครม ปู 1
เมื่อ : 2011-08-16 18:42:47 3657 2 ข่าวสาร
เผยชื่อ 13 ประเทศ ยังนิยมเปิบเนื้อสุนัข
เมื่อ : 2011-08-15 19:21:32 3073 1 ข่าวสาร
สธ.เตือนเอดส์ระบาดหนัก พนักงานบริการติดเชื้อพุ่ง
เมื่อ : 2011-08-15 18:04:26 3311 2 ข่าวสาร
เปิดบ้าน ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 28
เมื่อ : 2011-08-13 10:21:09 11750 4 ข่าวสาร
นครปฐม> พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย...ไปเที่ยวชม...ซะให้ได้...ครู tk ขอบอกคร๊าบ...
เมื่อ : 2011-08-13 10:08:29 5479 1 ข่าวสาร
ผักกะสัง.....มากประโยชน์กว่าอยู่แค่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เมื่อ : 2011-08-11 17:19:05 9105 2 ข่าวสาร
แอดมิชชั่น54 สอบไม่ติด 4.5 หมื่นคน
เมื่อ : 2011-08-10 23:00:27 6520 2 ข่าวสาร
10 เทคนิคป้องกันภัย ออฟฟิศซินโดรม
เมื่อ : 2011-08-10 09:35:34 4956 2 ข่าวสาร
ตรวจสุขภาพเป็นประจำกันเถอะ
เมื่อ : 2011-08-05 12:25:27 3155 1 ข่าวสาร
10 อันดับคอนโดที่แพงที่สุดในประเทศไทย พ.ศ. 2554
เมื่อ : 2011-08-04 19:21:21 3006 1 ข่าวสาร
10อันดับ ที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ
เมื่อ : 2011-08-04 19:05:07 2939 1 ข่าวสาร
ฝากสุภาพสตรีที่รักความงามครับ...กระชับ 3 จุดหย่อนคล้อยแห่งวัย คอ หน้าอก บั้นท้าย
เมื่อ : 2011-08-02 18:29:38 2933 2 ข่าวสาร
วันแม่ทำอะไร หรือให้อะไร ให้แม่ชื่นใจดี ครู tk มีคำแนะนำ
เมื่อ : 2011-08-01 16:16:49 9682 5 ข่าวสาร
๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ ตะวัน มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส (ททท.) สัมผัสความมหัศจรรย์ ของแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย แต่ละเดือนเที่ยวที่ไหนดี ข่าวนี้ ครู tk มีคำตอบครับ
เมื่อ : 2011-07-31 14:26:01 3811 2 ข่าวสาร
10 อันดับภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุด
เมื่อ : 2011-07-30 11:20:55 3117 1 ข่าวสาร
10 โรงแรม ระดับ 5 ดาว ที่คนไทยอยากไปพักมากที่สุด (ปี 2009)
เมื่อ : 2011-07-30 11:15:33 4917 2 ข่าวสาร
10 อันดับคนที่อายุยืนที่สุดในโลก
เมื่อ : 2011-07-30 10:43:42 5923 3 ข่าวสาร
ไปเจอมา คนที่อายุยืนที่สุดในโลก นายลีชุนยุง ชาวจีน อายุ 256 ปี!!!
เมื่อ : 2011-07-30 10:11:12 3634 2 ข่าวสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์” ...
เมื่อ : 2011-07-29 11:10:13 8635 5 ข่าวสาร
พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” พระราชธิดา พระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนม์
เมื่อ : 2011-07-28 09:18:55 8013 2 ข่าวสาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปิดรับนักเรียน รุ่น 2 แล้ว 1-31 สิงหาคม 2554
เมื่อ : 2011-07-26 19:33:43 7170 3 ข่าวสาร
ลมพิษฤทธิ์ไม่เบา และวิธีแก้...ง่ายนิดเดียว
เมื่อ : 2011-07-22 10:08:29 167729 3 ข่าวสาร
ลดหุ่นให้เข้าที่ ด้วย 35 วิธีลดความอ้วน อีกทางเลือกที่ครู tk สนับสนุนให้ลอง
เมื่อ : 2011-07-22 08:06:12 3059 2 ข่าวสาร
สพฐ. ฟันธงใช้ โอเน็ต รับเด็กแน่
เมื่อ : 2011-07-14 15:31:20 2841 2 ข่าวสาร
แต่งงานเพียง 30 บาท ด้วยเครื่องหยอดเหรียญ AutoWed
เมื่อ : 2011-07-14 15:23:13 4891 1 ข่าวสาร
อึ้ง! นักเรียนไทยไอคิวไม่ถึง100
เมื่อ : 2011-07-09 19:06:02 2968 1 ข่าวสาร
8 สิงหาคม 2554 ' นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร' นั่งนายกฯ คนที่ 28 ของประเทศไทย แล้ว วันนี้
เมื่อ : 2011-07-05 09:56:28 7953 2 ข่าวสาร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2554
เมื่อ : 2011-07-02 20:39:12 4411 3 ข่าวสาร
8 วิธีถนอมรักให้ยืนยาว
เมื่อ : 2011-06-28 16:17:22 3040 3 ข่าวสาร
ทำเนียบแหวว! White House เปลี่ยนสี
เมื่อ : 2011-06-15 07:18:56 3518 2 ข่าวสาร
มหัศจรรย์ร่างกาย ที่คุณอาจไม่เคยรู้
เมื่อ : 2011-06-08 09:22:05 3396 3 ข่าวสาร
ครู tk ยินดีต้อนรับเพื่อน สมาชิกใหม่ 2554
เมื่อ : 2011-06-07 20:57:51 7212 5 ข่าวสาร
ระวังป่วยเพราะสารพิษในบ้าน
เมื่อ : 2011-06-07 15:56:21 3514 3 ข่าวสาร
ทำความรู้จัก 'อีโคไล' สธ.สั่ง รพ.ทั่วประเทศ เฝ้าระวังเชื้ออีโคไล
เมื่อ : 2011-06-06 14:49:42 6138 3 ข่าวสาร
คนไทยยังต้องแบกภาระโรคจากบุหรี่เพียบ
เมื่อ : 2011-06-04 11:34:14 3140 2 ข่าวสาร
สธ.แนะล้างผักให้สะอาด ลดเชื้ออีโคไลปนเปื้อน
เมื่อ : 2011-06-04 11:07:25 2947 3 ข่าวสาร
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1/2554 ใครเป็นใคร...ทำอะไร...ดูเอาเอง...
เมื่อ : 2011-05-28 14:15:04 8379 4 ข่าวสาร
ผลการเรียน Science 1 ม.1/4 ห้องปกติ 154
เมื่อ : 2011-05-28 11:31:02 5382 3 ข่าวสาร
ผลการเรียน Science 1 ม.1/3 ห้องปกติ 154
เมื่อ : 2011-05-28 11:30:48 6652 2 ข่าวสาร
ผลการเรียน Science 1 ม.1/2 ห้องปกติ 154 และ Top Ten ครับ
เมื่อ : 2011-05-28 10:56:07 8045 3 ข่าวสาร
ผลการเรียน Science 1 ม.1/1 ห้อง วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ม.1/1 154 มาดู Top Ten Science 1 กันครับท่าน
เมื่อ : 2011-05-28 10:17:22 8512 9 ข่าวสาร
คักเก็น ตึกแปลกตา ช่วยลดโลกร้อน
เมื่อ : 2011-05-16 07:47:28 3567 3 ข่าวสาร
ครู tk มี 9 วิธี ทำให้รู้สึกดีในวันที่แย่ ๆ ครับท่าน....
เมื่อ : 2011-05-16 07:40:20 2761 3 ข่าวสาร
8 เทคนิคง่าย ๆ ช่วยงานแม่บ้านให้ผ่านฉลุย
เมื่อ : 2011-05-16 07:11:48 3565 2 ข่าวสาร
ประชุมสัมนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก่อนสอน และหลังสอน 6-8 เมษายน 2555
เมื่อ : 2011-05-10 07:53:06 6482 2 ข่าวสาร
ยอดรัก ตายแล้ว แต่ สายัณห์ กำลังจะตายทั้งเป็น?
เมื่อ : 2011-05-10 07:29:26 20370 4 ข่าวสาร
ประเทศไทยควรยกเลิกชุดนักศึกษาหรือไม่?!?
เมื่อ : 2011-05-07 21:46:39 6230 5 ข่าวสาร
ปวดหลังขับรถ จะปรับเบาะอย่างไรดี
เมื่อ : 2011-05-04 15:25:15 3095 3 ข่าวสาร
สรุป 7 วันอันตราย ปี 54 อุบัติเหตุลด-ตายน้อยลง
เมื่อ : 2011-04-18 17:22:30 4167 3 ข่าวสาร
'โรคช็อกโกแลตซีสต์' เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้!
เมื่อ : 2011-04-17 13:16:48 4526 2 ข่าวสาร
พาเที่ยว ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา
เมื่อ : 2011-04-15 17:54:04 7710 4 ข่าวสาร Approve
สามีสีเปลือกมังคุด คืออะ ลองอ่านครับ
เมื่อ : 2011-04-09 11:57:00 7236 2 ข่าวสาร
เที่ยว บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย
เมื่อ : 2011-04-08 21:02:53 5436 3 ข่าวสาร
พอทีกับการบอกเลิกทุกครั้งที่ทะเลาะ
เมื่อ : 2011-04-06 21:36:53 2944 2 ข่าวสาร
10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในประเทศไทย
เมื่อ : 2011-04-05 20:15:39 7006 2 ข่าวสาร
วิธีแก้! แพ้เครื่องสำอาง
เมื่อ : 2011-04-04 18:22:26 5674 3 ข่าวสาร
10 ข้อแนะนำป้องกัน โรคมะเร็ง
เมื่อ : 2011-04-04 17:20:41 5345 3 ข่าวสาร
งีบหลับยามบ่ายช่วยให้สมองแล่น
เมื่อ : 2011-04-02 21:11:15 2956 2 ข่าวสาร
โรคเริมควบคุมและรักษาได้ อย่าวิตกจนเกินไป
เมื่อ : 2011-04-02 17:21:15 8937 2 ข่าวสาร
10 สัญญาณที่บอกว่าคุณกินอาหารไม่เหมาะสม
เมื่อ : 2011-03-25 09:29:11 2966 3 ข่าวสาร
เรียนครูที่ มศว อันดับ 1 ของประเทศไทย
เมื่อ : 2011-03-25 09:12:14 8073 3 ข่าวสาร
4 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง นม
เมื่อ : 2011-03-16 20:38:58 3086 2 ข่าวสาร
รางจืด สรรพคุณเยี่ยม สธ.จ่อดันเป็นสมุนไพรประจำชาติ
เมื่อ : 2011-03-14 07:37:42 2843 2 ข่าวสาร
10 นิสัยแย่ ๆ ที่อาจเก็บคุณให้เป็นโสดไปตลอดกาล
เมื่อ : 2011-03-14 07:25:04 2682 2 ข่าวสาร
เตือนดื่มน้ำอัดลมไดเอต เสี่ยงโรคหัวใจ
เมื่อ : 2011-03-12 07:20:43 2659 2 ข่าวสาร
โรคหัวใจ Heart Disease
เมื่อ : 2011-03-09 22:49:38 3236 2 ข่าวสาร
7 ปัญหา โรคหัวใจ
เมื่อ : 2011-03-09 22:46:15 2607 2 ข่าวสาร
อยากหลับสบาย...กินอะไรดี
เมื่อ : 2011-03-09 22:29:48 2517 3 ข่าวสาร
SEX+LOVE+MONEY จุดประกายไฟสวาท...อีกครั้ง
เมื่อ : 2011-03-07 12:24:55 2620 2 ข่าวสาร
สมาธิสั้น เพราะทำแต่เรื่องยุ่ง ๆ
เมื่อ : 2011-03-07 11:45:35 2691 4 ข่าวสาร
ใหม่...คาโนลา น้ำมันเพื่อสุขภาพ ครับท่าน
เมื่อ : 2011-03-06 18:28:21 3865 3 ข่าวสาร
อากาศเปลี่ยน...ระวังทอนซิลอักเสบนะลองอ่านเร็ว
เมื่อ : 2011-03-06 06:55:29 9035 4 ข่าวสาร
อาหารทะเลเปี่ยมคุณค่ามากมายเลยครับท่าน...เชิญคลิ๊กอ่านเร็วๆ
เมื่อ : 2011-03-03 17:19:41 7228 3 ข่าวสาร
ชุ่มฉ่ำหัวใจ ณ น้ำตกโกรกอีดก สระบุรี
เมื่อ : 2011-02-27 17:54:10 3145 3 ข่าวสาร
ดูทีวีมากไป เสี่ยงโรค
เมื่อ : 2011-02-27 16:43:53 6676 1 ข่าวสาร
มีเทคนิคสร้างสรรค์อารมณ์ดีมาฝากครับ...เชิญอ่าน
เมื่อ : 2011-02-25 19:32:10 2676 3 ข่าวสาร
กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากไประวัง 'โรคไต' ถามหา
เมื่อ : 2011-02-22 20:57:20 12363 5 ข่าวสาร
ทำพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง
เมื่อ : 2011-02-19 21:01:26 3938 2 ข่าวสาร
แปลงไฟล์ flv โปรแกรมสุดเจ๋ง
เมื่อ : 2011-02-19 20:55:06 2805 2 ข่าวสาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
เมื่อ : 2011-02-19 20:36:01 3202 2 ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อ : 2011-02-19 20:29:32 5231 9 ข่าวสาร
'งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ' จุฬาภรณ์ลพบุรี แต่งไทยสนับสนุนและร่วมงาน ครับท่าน
เมื่อ : 2011-02-14 10:32:54 6565 3 ข่าวสาร
ผลศึกษาชี้ของขบเคี้ยว เด็กกินแล้วไอคิวต่ำ
เมื่อ : 2011-02-11 22:38:29 7262 2 ข่าวสาร
♣ ความรู้จากแพทย์จีน ♣
เมื่อ : 2011-02-11 17:18:29 2456 2 ข่าวสาร
ผลการจัดอันดับ 100 โรงเรียนเก่งที่สุด ในประเทศไทย ปี2554
เมื่อ : 2011-02-08 22:03:13 5689 6 ข่าวสาร
10 อันดับโทรศัพท์ในอนาคต
เมื่อ : 2011-02-08 21:54:08 2962 3 ข่าวสาร
รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เมื่อ : 2011-02-04 09:39:34 9775 6 ข่าวสาร
+_+10อันดับ ผู้หญิงที่สวยที่สุด เซ็กซี่ที่สุดในโลก ปี2010+_+
เมื่อ : 2011-02-04 09:06:42 7896 7 ข่าวสาร
[มาแล้ว] 10 อันดับดาราชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทย !! ณ ตอนนี้
เมื่อ : 2011-02-04 08:46:46 4235 5 ข่าวสาร
ลูกชิ้นหมูแพร่งนรา ลูกชิ้นน่ากิน เนื้อนุ่ม เคี้ยวเด้ง แถมวิธีทำลูกชิ้นอร่อยๆ และ อื่น ๆ
เมื่อ : 2011-02-03 15:38:17 46295 10 ข่าวสาร
หลวงตามหาบัว ผู้นำปลดหนี้IMF ตัวจริง (อ่าน 21602 ครั้ง)
เมื่อ : 2011-02-01 21:54:22 3098 2 ข่าวสาร
ชาวพุทธสุดเศร้า หลวงตามหาบัวละสังขารแล้วเมื่อเวลา 03.53 น. รวมสิริอายุ 97 ปี 5 เดือน 18 วัน เจ้าฟ้าหญิงฯ ทรงเฝ้าดูใจจนละสังขาร ขณะที่ศิษยานุศิษย์แห่กราบไหว้สังขารล้นวัดป่านบ้านตาด พร้อมนำศพหลวงตาตั้งไว้ที่ศาลาใหญ่ภายในวัดป่าบ้านตาด
เมื่อ : 2011-01-31 07:08:03 3069 3 ข่าวสาร
เปลือกทุเรียนมีประโยชน์มากกว่าตบ!! รักษาแผลได้
เมื่อ : 2011-01-30 08:43:02 3037 4 ข่าวสาร
ทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2554
เมื่อ : 2011-01-30 07:46:29 3101 2 ข่าวสาร
Top Ten Science 1 M.1 153 และ 253
เมื่อ : 2010-12-21 22:52:11 5449 8 ข่าวสาร
ใครรู้หรือไม่ว่า “การจับพวงมาลัยผิดวิธี” ก็มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นกัน
เมื่อ : 2010-12-21 22:58:49 3025 5 ข่าวสาร
อยากเรียนดี เรียนเก่ง ผลการเรียนเป็นที่พอใจของตนเองและผู้ปกครองปรึกษาครู tk ที่นี่ครับ
เมื่อ : 2010-12-26 10:14:11 8274 10 ข่าวสาร
5 เคล็ดลับต้มผักแสนอร่อย
เมื่อ : 2010-12-20 20:56:45 2742 6 ข่าวสาร
3 กูรูชื่อดังแนะทางสู่ความสำเร็จ เพื่อคนหนุ่มสาวยุคใหม่
เมื่อ : 2010-12-17 13:52:45 4689 6 ข่าวสาร
การนำเสนอค่ายบูรณาการฯของ ม.1253
เมื่อ : 2010-12-30 21:31:02 9032 7 ข่าวสาร
ม.1 เข้าค่ายฯที่ ปตอ.พัน3 (13-15 ม.ต.2554) มาดูภาพกิจกรรมกันจ้า
เมื่อ : 2011-01-13 13:14:38 8127 8 ข่าวสาร
ด่วน จุฬาภรณ์ ลพบุรี เปิดรับสมัครห้องปกติ ปีสุดท้ายแล้ว
เมื่อ : 2011-01-12 17:17:34 4278 7 ข่าวสาร
ข้อมูล 76 จังหวัดของไทย
เมื่อ : 2010-12-21 22:57:19 6049 6 ข่าวสาร
วิธีบรรเทาอาการแย่ ๆ ระหว่างไดเอ็ต
เมื่อ : 2011-01-12 15:03:58 4142 7 ข่าวสาร
พรปีใหม่สำหรับลูกจุฬาภรณ์ ทุกคน
เมื่อ : 2010-12-29 16:27:42 2763 7 ข่าวสาร
ปีใหม่ (๒๕๕๔) ทำบุญที่ไหนดี ชวนอ่าน
เมื่อ : 2010-12-31 15:52:51 3024 4 ข่าวสาร
จุฬาภรณ์ ลพบุรี ร่วมงาน 'วันเด็ก ๕๔' ที่โรงเรียนวัดเขาทับควาย เชิญชมภาพสดๆครับ
เมื่อ : 2011-01-07 11:25:13 9702 11 ข่าวสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ร่วมทำบุญปีใหม่กับชุมชนสุกานดาแลนด์
เมื่อ : 2011-01-09 11:12:10 6197 5 ข่าวสาร
ภาพเข้าค่ายฯ ปี 2552 ที่โรงเรียน จภ.ลบ. และ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2553
เมื่อ : 2011-01-06 06:59:09 8896 11 ข่าวสาร
ชาว จ.ภ.ลบ.ทุกคน ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทุกต้นเดือนหลังกลับบ้านใหญ่ ที่หน้าโรงเรียน
เมื่อ : 2011-01-05 11:08:18 5564 5 ข่าวสาร
ส.ค.ส. ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2554
เมื่อ : 2011-01-03 20:59:12 4343 5 ข่าวสาร
สมาชิก web...pccl ที่เป็นนักเรียน ม.๑/๕๓
เมื่อ : 2011-01-02 08:02:34 5506 9 ข่าวสาร
หุ่นสวยด้วยมื้อเช้า
เมื่อ : 2010-12-25 16:30:44 5817 8 ข่าวสาร
5 ท่าบริหารด้วยบอล
เมื่อ : 2010-12-31 13:55:08 5243 10 ข่าวสาร
หุ่นฟิตแอนเฟิร์มในบิกินี่ ง้าย...ง่าย
เมื่อ : 2010-12-31 14:22:27 3324 5 ข่าวสาร
สถาบันผลิตครู ผ่านเกณฑ์แค่ 12 แห่ง
เมื่อ : 2010-12-31 14:35:51 3193 5 ข่าวสาร
ตั้งสติและมองโลกในแง่ดี รับความเครียดหลังน้ำลด
เมื่อ : 2010-12-31 14:42:49 5790 9 ข่าวสาร
เที่ยวทั่วไทย เที่ยวเมืองไทย ช่วยเศรษฐกิจไทย
เมื่อ : 2010-12-24 14:18:23 6534 8 ข่าวสาร
ครู tk มีเคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบมาฝากสำหรับทุกคน
เมื่อ : 2010-12-20 20:52:40 2920 6 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ม.๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ปีใหม่, วันขึ้นปีใหม่, ปีใหม่ไทย, ปีใหม่สากล และแถม บทความที่ดีมาก มากที่สุด
บทความ
เมื่อ : 2011-01-25 23:15:06 6585 6
กำหนดการรับเอกสารการจบ ม.๓ ม.๖ นร.ที่สอบ O-Net คณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม และ ครู tk ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนวัดห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ. ชอนบอน จ.เชียงใหม่ พร้อมทัวร์ทั่วเชียงใหม่ กับคณะครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ชมภาพด้วยกัน
บทความ
เมื่อ : 2011-01-25 20:41:51 6251 5
ประกาศผลการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีแรกของ pccl หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2554 และ 20 เรื่องที่เธอควรจะรู้ไว้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์
บทความ
เมื่อ : 2011-01-25 09:36:04 6743 8
7 อาหารพิชิตหวัด
เมื่อ : 2011-01-24 16:28:05 13135 11 บทความ
อาหารที่แพง...ที่สุดในโลก! และ สหราชอาณาจักร..ของว่างราคาแพงที่สุด
เมื่อ : 2011-01-23 08:21:59 11152 18 บทความ
หมดปัญหาขับถ่ายด้วยโยเกิร์ต
เมื่อ : 2011-01-22 22:48:48 5279 10 บทความ
นักศึกษา 2011-2012 และ เรื่องย่อละคร เธอกับเขาและรักของเรา
เมื่อ : 2011-01-22 18:29:40 3269 3 บทความ
เลิฟ จุลินทรีย์ รักมันใหญ่มาก
เมื่อ : 2011-01-22 17:34:12 3845 5 บทความ
20 อันดับ ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก และ รูปภาพ wallpaper มิน พีชญา วัฒนามนตรี
เมื่อ : 2011-01-22 15:54:45 12667 5 บทความ
15 สัญญาณเตือน อัลไซเมอร์ กำลังมาเยือน
เมื่อ : 2011-01-22 11:52:26 3011 7 บทความ
เปียผมสั้น สำหรับสาวผมสั้นอยากหวาน
เมื่อ : 2011-01-22 09:34:27 9608 10 บทความ
เตือนใจ!!! ก่อนจะมีเซ็กส์ มั่นใจหรือไม่ว่าปลอดเอดส์
เมื่อ : 2011-01-22 08:48:08 3357 6 บทความ
แนะนำ 5 ชาสมุนไพรดีต่อสุขภาพ
เมื่อ : 2011-01-22 08:38:09 4166 7 บทความ
อยากลดน้ำหนักหรือ? ดื่มนมสิ!!!
เมื่อ : 2011-01-19 20:49:58 5047 6 บทความ
วิธีแก้ง่วง เวลาทำงานหรือเวลาขับรถ เคล็ดไม่ลับ
เมื่อ : 2011-01-19 19:08:11 11590 4 บทความ
10 วิธีบอกรัก ผู้ชายที่ได้ชื่อว่า .....
เมื่อ : 2011-01-19 15:36:01 2421 4 บทความ
ข้อดีและข้อเสียของอินเทอร์เน็ต
เมื่อ : 2011-01-17 21:07:41 8244 11 บทความ
7ข้อคิดวิธีออมเงินอย่างไรให้รวย
เมื่อ : 2011-01-17 20:50:12 5837 4 บทความ
100 of you not known จงอย่าปิดกั้น โอกาสในการเรียนรู้ ลองอ่านดู ๆ… ให้ครบร้อยข้อเลย…ครู tk คิดว่าคุณ...อาจยังไม่รู้เลย...สักข้อ...เชิญอ่าน...แถม เก็บตก...The Star 7: เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7
เมื่อ : 2011-01-14 06:58:59 6909 3 บทความ
สวยใส...ไร้เครื่องสำอาง !และสวยใสด้วยเครื่องสำอางค์ จนได้เข้าประกวด..มิส....ครับท่าน
เมื่อ : 2011-01-12 14:55:19 10601 3 บทความ
เทคนิคการจีบสาวขั้นเทพ และ ข้อคิดดีๆ สำหรับคนที่ไม่เหลือใคร ?
เมื่อ : 2011-01-11 20:26:11 2999 4 บทความ
ศิลปะในการครองใจคน
เมื่อ : 2011-01-11 20:09:31 3035 3 บทความ
ของขวัญที่ดีที่สุด (ในชีวิต)
เมื่อ : 2011-01-10 19:25:41 2707 6 บทความ
หัวใจวาย หัวใจY ในอารมย์และมุมมองของนักเขียน - ข้อคิด เคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพ
เมื่อ : 2011-01-06 16:09:53 2578 6 บทความ
รู้หรือไม่ สมองก็ต้องการอาหารและการออกกำลังกาย เคล็ดลับการมีสุขภาพดี คุณมีอาการเช่นนี้บ่อยแค่ไหน...
เมื่อ : 2011-01-06 16:06:39 5487 8 บทความ
ของกล้วยๆ กล้วยหอมผลไม้มหัศจรรย์ที่ให้ประโยชน์สารพัด – อาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อยหาง่าย
เมื่อ : 2011-01-06 16:03:24 12345 10 บทความ
52 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำได้มากเท่าไร คุณ ครอบครัว ประเทศชาติ รวยๆๆๆๆๆๆ
เมื่อ : 2011-01-03 21:22:46 3127 7 บทความ
ข้อคิดดีดี เกี่ยวกับความรัก
เมื่อ : 2011-01-03 16:44:20 4823 5 บทความ
อวงจุ้ยหัวเตียงสำหรับผู้ที่เกิดในปีต่างๆ
เมื่อ : 2011-01-02 22:46:31 3517 6 บทความ
อยากมีสุขไหม (มันง่ายนิดเดียว)
เมื่อ : 2010-12-30 06:11:13 2795 4 บทความ
เคล็ดลับหน้าใส ด้วยผงพิเศษ (ใครอยากสวย ยกมือขึ้น)
เมื่อ : 2010-12-29 21:11:52 5593 13 บทความ
อยากรู้ไหมว่า....ทำอย่างไรจึงจะหายโกรธ...มีเคล็ดลับมาบอก
เมื่อ : 2010-12-29 21:00:22 2705 5 บทความ
เคล็ดลับเรียนดี เรียนเก่ง ความสำเร็จในการเรียนรู้
เมื่อ : 2010-12-25 20:55:31 3495 4 บทความ
ไม่ว่าอย่างไร ผมก็ต้องเป็นฝ่ายยอมใช่ไหม
เมื่อ : 2010-12-22 22:34:16 2936 5 บทความ
10 ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตคู่
เมื่อ : 2010-12-22 22:29:59 3945 6 บทความ
แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เมื่อ : 2016-04-21 12:25:10 274 0 บทความ
กาแฟดื่มแล้วได้อะไร
เมื่อ : 2015-12-15 12:03:47 275 1 บทความ
เป็นหวัดอีกแล้วล่ะซี่ งั้นต้องกินอาหารพวกนี้เลย !
เมื่อ : 2014-02-05 22:07:02 908 1 บทความ
นอนดึกแก่ไว เรื่องจริงไม่ได้โม้ !!
เมื่อ : 2013-12-21 12:51:07 963 2 บทความ
10 เทคนิคจัดสวนด้วยตัวเองอย่างมืออาชีพ
เมื่อ : 2013-10-21 03:54:41 1185 1 บทความ
แบบห้องน้ำชั้นล่าง แนวโมเดิร์นสีเหลือง-เทา
เมื่อ : 2013-10-21 03:41:38 1126 1 บทความ
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
เมื่อ : 2013-10-21 03:27:19 934 1 บทความ
7 เหตุผลเน้น ๆ ที่คุณผู้หญิงต้องนอนให้พอทุกคืน
เมื่อ : 2013-07-26 22:37:24 1109 1 บทความ
เทคนิค...ลดเสี่ยงติดเชื้อโรคจากห้องน้ำสาธารณะ
เมื่อ : 2013-07-26 22:20:25 1149 1 บทความ
เคล็ดลับเลือกซื้อชุดชั้นในให้ถูกใจ แถมใส่พอดีตัวเป๊ะ
เมื่อ : 2013-07-20 19:17:34 1552 1 บทความ
เจ๋งอะ! เปลี่ยนท่อนไม้เป็นเก้าอี้หลากสไตล์ ใช้ได้ไม่มีเบื่อ
เมื่อ : 2013-07-20 19:05:33 1298 1 บทความ
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๖ ที่จุฬาภรณ์ ลพบุรี โดยครู tk.
เมื่อ : 2013-07-08 06:56:09 1550 1 บทความ
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ม.๑/๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
เมื่อ : 2013-07-01 12:59:14 1103 1 บทความ
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ม.๑/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
เมื่อ : 2013-07-01 12:59:05 1369 1 บทความ
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ม.๑/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
เมื่อ : 2013-07-01 12:57:21 1334 1 บทความ
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ม.๑/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
เมื่อ : 2013-07-01 12:46:43 1452 1 บทความ
ว่าด้วยเรื่อง กลิ่นตัวชาย .. กลิ่นกายหญิง
เมื่อ : 2013-06-28 13:29:36 1375 1 บทความ
ภาพหวาน ๆ งานฉลองสมรส แอฟ - สงกรานต์
เมื่อ : 2013-04-23 10:17:15 1943 1 บทความ
20 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิต
เมื่อ : 2013-04-23 10:08:39 1504 1 บทความ
น้ำท่วมฉับพลันในรัสเซีย ยอดตายพุ่ง 171 คนแล้ว
เมื่อ : 2013-04-03 15:37:18 1749 1 บทความ
หุ่นแบบไหน.. ก็มั่นใจได้เสมอยามอยู่บนเตียง!
เมื่อ : 2013-02-07 15:56:54 1426 1 บทความ
รู้จัก 12 เครื่องดื่ม เร่งอ้วน หรือ ช่วยผอม?
เมื่อ : 2013-01-30 16:29:53 1769 1 บทความ
วาเลนไทน์นี้ ไปฉลองกับแฟนที่ไหนกันบ้างจ๊ะ Thailand Web Stat SpeedTest ตั้งเป็นหน้าแรก หน้าแรกกระปุก Kapook วาเลนไทน์นี้ ไปฉลองกับแฟนที่ไหนกันบ้างจ๊ะ
เมื่อ : 2013-01-30 16:18:25 1522 1 บทความ
คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ
เมื่อ : 2013-01-15 21:16:07 2443 1 บทความ
ของแต่งบ้านที่ไม่เป็นมงคล
เมื่อ : 2012-12-29 12:17:46 2063 1 บทความ
เคล็ดลับทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น
เมื่อ : 2012-12-29 12:03:43 1622 1 บทความ
เคล็ดลับกินให้ดี ยามเดินทาง
เมื่อ : 2012-12-29 07:52:03 1588 1 บทความ
สธ. ย้ำ เด็ก-คนชรา-ผู้ป่วยเรื้อรัง เสี่ยง 8 โรคที่มากับหน้าหนาว
เมื่อ : 2012-12-18 17:34:04 1641 1 บทความ
ปีใหม่นี้ผู้ชายอย่างเราควรหาที่ฉลองแบบไหนดี
เมื่อ : 2012-12-18 17:23:12 2084 1 บทความ
New! Toyota Avanza 2012 เติมสไตล์ล้ำ เต็มสไตล์คุณ
เมื่อ : 2012-10-21 14:10:46 3961 1 บทความ
สุดยอด 19 แหล่งท่องเที่ยว ภาคกลาง
เมื่อ : 2012-10-15 16:39:52 2445 1 บทความ
มือชา อาการไม่ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
เมื่อ : 2012-10-05 20:24:42 3424 1 บทความ
ชมภาพไฮไลท์งาม ๆ ส่งท้ายกีฬาพาราลิมปิก 2012
เมื่อ : 2012-10-02 20:21:05 2819 1 บทความ
วิธีเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง
เมื่อ : 2012-08-31 11:50:40 3866 1 บทความ
ของแต่งบ้านเก๋ ๆ จาก Rowen & Wren
เมื่อ : 2012-08-24 16:04:51 4769 2 บทความ
อิ่มเต็มตา!! กับสาวเซ็กซี่ยอดนิยม กระแต ศุภักษร บนปก
เมื่อ : 2012-08-24 15:51:46 5738 1 บทความ
เท้าผ่อนคลายกายสบายใจ
เมื่อ : 2012-08-22 13:09:04 1996 1 บทความ
วับๆแวมๆขาอ่อน ‘มิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012’
เมื่อ : 2012-08-20 14:20:14 4954 1 บทความ
ทำความรู้จัก 44 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012
เมื่อ : 2012-08-20 12:00:07 6468 1 บทความ
ช็อคสุดๆ!! หมวย 16 ข่มขืน คุณปู่อายุ 85 เป็นเวลานาน 4 ปี
เมื่อ : 2012-07-29 14:45:16 1865 1 บทความ
10 วิธี เปลี่ยนเพื่อนให้เป็นแฟน
เมื่อ : 2012-07-01 22:52:25 1855 1 บทความ
เทคนิคการเรียนเก่ง 7 ข้อ จากครู TK ครับเด็กๆ
เมื่อ : 2012-06-30 08:41:13 1819 1 บทความ
คำถามที่กวนมากๆ
เมื่อ : 2012-06-26 18:20:19 5686 1 บทความ
น้องอะตอม มัน ใหญ่ มาก จนเอ่อล้น
เมื่อ : 2012-06-24 19:06:47 2825 1 บทความ
หมาน้อย ลูกหมาน่ารัก สุนัข สัตว์เลี้ยงน่ารักๆ เอามาฝาก...ครับท่าน
เมื่อ : 2012-06-17 17:37:49 11865 1 บทความ
Hotel and Resort Directory - ปล่อยให้เวลาเคลื่อนไปช้าๆที่ Soneva Kiri by Six Senses
เมื่อ : 2012-06-02 18:57:44 3056 1 บทความ
ริมฝีปาก...กระจกสะท้อนสุขภาพ
เมื่อ : 2012-05-28 19:41:19 2093 1 บทความ
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
เมื่อ : 2012-05-28 19:10:05 1977 1 บทความ
10 สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง
เมื่อ : 2012-05-18 16:23:02 4006 1 บทความ
10 อันดับแท็กซี่เก๋ไก๋ทั่วมุมโลก
เมื่อ : 2012-05-08 05:50:01 2102 1 บทความ
“ทะเลาะ”อย่างไรให้ชีวิตคู่ยืนยาว
เมื่อ : 2012-05-08 05:37:18 2397 1 บทความ
ประวัติความเป็นมาชนชาติไทย
เมื่อ : 2012-05-06 13:09:39 5034 1 บทความ
รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) 2015
เมื่อ : 2012-05-04 13:27:10 4789 3 บทความ
เคล็ดลับเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง
เมื่อ : 2012-04-27 23:04:32 3468 1 บทความ
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-1 การทำมะพร้าวกะทิ
เมื่อ : 2012-04-04 10:58:16 14080 1 บทความ
ครู tk พาไปไหว้พระ วัดใหญ่ชัยมงคลกัน...ครับท่าน
เมื่อ : 2012-04-01 19:34:38 5078 1 บทความ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเนื้องอก
เมื่อ : 2012-04-01 14:04:05 4751 1 บทความ
ระเบิดศึกสายเลือด !!! LED TV vs LCD TV แตกต่างกันอย่างไร? อะไรดีกว่ากัน?
เมื่อ : 2012-03-28 12:40:22 3788 1 บทความ
10 เรื่องเป็นพ่อแม่เตรียมพร้อม
เมื่อ : 2012-03-27 15:34:02 3340 1 บทความ
ทักษิณสั่งหมายหัว 5 บุคคลสำคัญ...มีใครบ้าง? ปชป.คำนวณค่าเครื่องบิน-คืนทรัพย์-ล้มคดีช่วย'ทักษิณ'เบ็ดเสร็จ 6.4 หมื่นล. 10 วิธีแก้ของแพงประชาชนเห็นว่า “ของจะถูกลงได้” ส่วนใหญ่เน้นพึ่ง“รัฐ” 'มัลลิกา' จวก 'ยิ่งลักษณ์'ไร้ภาวะผู้นำ
เมื่อ : 2012-03-25 21:32:20 5111 1 บทความ
จริงหรือไม่ ดูทีวีทุก 1 ชม. อายุสั้นลงเกือบ 22 นาที
เมื่อ : 2012-03-21 22:18:34 2726 1 บทความ
ตัดผม - ตัดเล็บ วันไหนดี
เมื่อ : 2012-03-21 22:05:36 3145 1 บทความ
ทรงผมรับปริญญา มี ทรงผม แบบทรงผม และวิธีทำที่นี่ครับ
เมื่อ : 2012-03-20 21:13:44 5999 1 บทความ
ท้าพิสูจน์ ! อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ประหยัดจริง 10 - 30 % รับรองคุณภาพโดยวิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับประกันคุณภาพ ถ้าไม่ประหยัดจริง ยินดีคืนเงิน 100 %
เมื่อ : 2012-03-16 15:27:50 2780 1 บทความ
การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
เมื่อ : 2012-03-16 10:39:12 7645 1 บทความ
สวนดุสิต​โพลล์: ​เปรียบ​เทียบผลงาน“รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ”vs “รัฐบาลอภิสิทธิ์”
เมื่อ : 2012-03-15 18:00:06 2313 1 บทความ
10 สุดยอดมหันตภัยล้างแผ่นดิน
เมื่อ : 2012-03-15 13:17:22 4713 1 บทความ
10 รถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลก 2011 – 2012
เมื่อ : 2012-03-15 08:01:35 2398 1 บทความ
รถบรรทุกยักษ์ รถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อ : 2012-03-15 07:54:12 3571 1 บทความ
โค้ก เป๊ปซี่ พร้อมใจปรับสูตร ลดสารต้นเหตุมะเร็ง
เมื่อ : 2012-03-11 21:17:09 3965 1 บทความ
ฉีดผิวขาว ด้วย กลูต้าไธโอน อันตรายไหม?
เมื่อ : 2012-03-11 19:26:13 5480 2 บทความ
ประวัติในหลวง ประวัติ ร.9 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
เมื่อ : 2012-03-11 17:38:57 5524 1 บทความ
กว่าจะเป็น ปอย สาวประเภทสอง ที่สวยที่สุดในโลก แถม 10 อันดับผู้หญิงที่สวยที่สวยที่สุดในเกาหลี
เมื่อ : 2012-03-05 11:41:18 10611 1 บทความ
รูปภาพ สาวสวยในชุดว่ายน้ำ แฟชั่นหน้าร้อน เซ็กซี่ๆ
เมื่อ : 2012-03-01 22:20:08 8543 1 บทความ
บทความ มีเซ็กซ์ไม่ผิด แต่ 5 สถานที่แบบนี้ไม่ควรจริงๆ
เมื่อ : 2012-02-29 20:44:20 4680 1 บทความ
รูปพิตตี้สาวสวยในงาน TGS 2012 ที่ผ่านมา
เมื่อ : 2012-02-29 17:08:57 2169 1 บทความ
แบบบ้าน สไตล์ Eco เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน
เมื่อ : 2012-02-29 09:44:30 8659 2 บทความ
คุณผู้ชาย กับอาการเข้าสู่วัยทอง
เมื่อ : 2012-02-28 09:07:36 2204 1 บทความ
ลูกเรียนพิเศษ...ดีมั้ย?
เมื่อ : 2012-02-22 21:38:59 4333 1 บทความ
มหกรรมดนตรี ใน แฟต เฟสติวัล มันถึงแก่น
เมื่อ : 2012-02-12 10:40:09 3671 1 บทความ
เที่ยว 8 ประเทศสวย ๆ ที่เต็มไปด้วยความงามแห่งสีสัน
เมื่อ : 2012-01-31 20:59:05 3078 2 บทความ
ครุ k ชวนท่านเที่ยวเชียงราย ดินแดนเหนือสุดยอดในสยาม ครับท่าน
เมื่อ : 2012-01-17 05:50:19 2801 2 บทความ
30 วิธีสลายความเครียด ภายใน 1 เดือน
เมื่อ : 2012-01-15 22:38:09 3661 1 บทความ
3 เหตุผลน่าฟังที่คุณควรยิ้ม..เดี๋ยวนี้
เมื่อ : 2012-01-15 22:32:00 2049 1 บทความ
ใช่ว่าฉันไม่เสียใจ
เมื่อ : 2012-01-08 05:34:46 2842 1 บทความ
สวัสดีปีมะโรง ถึงเป็นพญานาคยังเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
เมื่อ : 2012-01-03 16:24:55 9335 1 บทความ
บ้านของเล่นยุคใหม่ หรูหรา อลังการไม่แพ้บ้านจริง
เมื่อ : 2011-12-15 22:13:20 4607 1 บทความ
คำว่า 'สวัสดี', เป็นมายังไง หมายถึงอะไร?
เมื่อ : 2011-12-11 07:39:49 8166 3 บทความ
ฮูลา...ฮูลาฮูบ สนุกดี..ผอมด้วยนะ
เมื่อ : 2011-12-08 20:25:52 2542 1 บทความ
เมนู(ชวน)เปรี้ยวปาก...ต้มข่าไก่ใบมะขามอ่อน อร่อยมาก...ครู tk ชอบ...ขอบอก
เมื่อ : 2011-11-29 05:53:35 3368 1 บทความ
คณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชา จุฬาภรณ์ลพบุรี ถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2554 มาดูกันครับท่าน ครู tk บันทึกภาพ และรวบรวม...
เมื่อ : 2011-11-25 13:31:11 12177 1 บทความ
ครู tk ขอบอก 'สรรพคุณหอมแดง' ดีจริงๆ...ขอบอก
เมื่อ : 2011-11-18 11:28:04 13635 2 บทความ
น้ำท่วมกรุงเทพ : ย้อนรอย น้ำท่วมกรุงเทพฯ ในอดีต
เมื่อ : 2011-11-14 12:24:32 2624 2 บทความ
11/11/11 วันมงคลชาวจีนถือฤกษ์ดี ร้อยปีมีหนึ่งวัน เข้าพิธีสมรส 3 พันคู่
เมื่อ : 2011-11-14 09:20:05 3478 1 บทความ
จีนรุมวิจารณ์! สาวม.ปลาย ถ่ายแฟชั่นหวิวชุดนักเรียน อ้างเป็นศิลปะ
เมื่อ : 2011-11-14 09:08:32 2782 3 บทความ
เห็นการทำงานของรัฐบาลก็ยิ่งรัก 'ยิ่งลักษณ์ ' นายกหญิงของประเทศไทย มาดูภาพลักษณ์กันครับท่าน....'
เมื่อ : 2011-11-13 21:11:27 5173 1 บทความ
ปกป้องหัวใจ ด้วยข้าวกล้อง
เมื่อ : 2011-11-12 20:18:32 2493 2 บทความ
คุณแม่อยากสวย ครู tk ขอบอก...ท้องไหน ก็ไม่อ้วน
เมื่อ : 2011-11-08 06:10:19 2181 2 บทความ
เมื่อน้องสาวป่วย!
เมื่อ : 2011-11-08 05:48:31 2515 1 บทความ
ครู tk พาเที่ยวเที่ยวบึงกาฬ ในวันฝนพรำ จังหวัดที่ ๗๗ ของไทย...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-11-07 22:07:22 3473 2 บทความ
ครู tk ชอบทอง ครู tk มีรูปทองเยอะเลย ชอบทองดูทองครูtk ซิครับ
เมื่อ : 2011-11-07 16:37:37 6334 2 บทความ
เตือน! ขยะศูนย์อพยพ หวั่นแพร่เชื้อโรค
เมื่อ : 2011-11-06 17:18:09 2557 1 บทความ
10 Tips ดูแลสุขภาพจิต ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม กทม.
เมื่อ : 2011-11-06 16:33:34 2108 1 บทความ
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองรอบบ้าน.....ชาวจุฬาภรณ์ ลอยกระทงข้างๆบ้าน.....ดูกันครับท่าน
เมื่อ : 2011-11-05 22:12:23 3487 1 บทความ
ไบโอแก๊ส พลังงาน จาก 'ขี้หมู' ของดี...ที่ครู tk ขอบอก
เมื่อ : 2011-10-27 22:53:40 13095 2 บทความ
4 การเริ่มต้น เพื่อ 32 ผลลัพธ์สุขภาพ
เมื่อ : 2011-10-26 11:03:36 3848 1 บทความ
ครู tk ขอทาย...อะรเอ่ย...ที่สุดในโลก..ได้ความฉลาดรอบรู้มาก...อีกแล้ว...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-22 09:21:30 4464 1 บทความ
ครู tk พาท่านมามาดู สัตว์ที่ราคาแพงที่สุดในโลก...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-22 09:13:37 4878 2 บทความ
กรุ๊ปเลือด...บอกนิสัย...ตรงมากๆ..ครูtk...ขอบอก...จากบทความของก้อย...โอลีฟช่วยแบ่งปัน...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-20 17:55:10 2836 2 บทความ
แกงเลียง เสิร์ฟร้อน ๆ แก้หวัดชะงัด แถม สปาเก็ตตี้ซอสหมู เมนูโดน ๆ สำหรับคนชอบเส้น ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-19 20:44:04 3943 3 บทความ
ดินเนอร์อิ่มท้องกับสเต็กหลากรส
เมื่อ : 2011-10-19 19:33:17 2246 2 บทความ
แนะใส่ กกน.-กางเกงขายาวลุยน้ำท่วม ป้องกันปลิง
เมื่อ : 2011-10-18 19:01:42 2661 2 บทความ
อาหารเสริมสกัดเม็ดได้ผลดีจริงหรือ?
เมื่อ : 2011-10-17 17:56:48 3014 1 บทความ
คอมพิวเตอร์ที่ราคาแพงที่สุดในโลก
เมื่อ : 2011-10-15 09:23:40 3848 4 บทความ
รวมของที่แพงที่สุดในโลก...ตามครู tk มาครับท่าน ว่ามีอะไรบ้าง...?
เมื่อ : 2011-10-15 08:45:36 4156 2 บทความ
ครู tk...พาท่านรู้จักวันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว...และบั้งไฟพญานาค...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-14 10:10:35 2826 2 บทความ
จงอย่าปิดกั้น โอกาสในการเรียนรู้ ลองอ่านดู ๆ… ให้ครบร้อยข้อเลย…ครู tk คิดว่าคุณ...อาจยังไม่รู้เลย...สักข้อ...เชิญอ่าน...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-13 06:54:34 8437 1 บทความ
รู้ไหม!!! ฟังเพลงเร็วทำกินเยอะไม่รู้ตัว
เมื่อ : 2011-10-12 10:04:19 2202 2 บทความ
ทองคำ คืออะไร...ทำไมแพงจัง...จะเอาทองที่ไหนไปแต่งเมีย..ครู tk มีคำตอบ...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-11 13:01:17 4855 1 บทความ
ครู tk เชิญท่านรู้จัก...ไม้พยูง ไม้มงคล ไม้พยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น ประโยชน์ เนื้อไม้สีแดงอมม่วง ถึงแดงเลือดหมูแก เนื้อละเอียด แข็งแรงทนทาน ใช้ทำเครื่องเรือน และทำแครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด
เมื่อ : 2011-10-09 21:35:24 19683 2 บทความ
wallpaper สุดเซ็กซี่ ของ เอมมี่ มรกต
เมื่อ : 2011-10-09 11:11:53 2644 1 บทความ
ครู tk นำ 6 โรคที่ตามมา หากต้องอยู่ในรถนาน ๆ ครับท่าน...เฃิญอ่าน...
เมื่อ : 2011-10-09 10:42:48 2181 1 บทความ
ครู tk พาท่าน...มารู้จัก...บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประดับความรู้...ครับท่าน
เมื่อ : 2011-10-08 18:11:24 7621 2 บทความ
กำจัดสิวผดให้หมดไปจากใบหน้า
เมื่อ : 2011-10-08 13:52:12 2138 2 บทความ
สดชื่นผ่อนคลายไปกับ 8 ส่วนผสม สำหรับนอนแช่ในอ่างน้ำ
เมื่อ : 2011-10-06 20:55:20 3108 2 บทความ
10 วิธีแสนง่ายให้ตัวเองฟีลกู้ด
เมื่อ : 2011-10-06 18:30:25 2121 1 บทความ
น้ำท่วมทำอะไรดี(คลายเครียด)
เมื่อ : 2011-10-01 22:23:06 2949 3 บทความ
นาทีระทึก! แม่สิงโตช่วยชีวิตลูกน้อยขึ้นจากผา
เมื่อ : 2011-09-30 20:37:27 2300 1 บทความ
6 วิธีนอนอย่างปลอดภัยในโรงแรม
เมื่อ : 2011-09-24 20:05:21 2288 1 บทความ
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
เมื่อ : 2011-09-24 20:01:47 3072 2 บทความ
มีสิทธิ์เป็นโรคกระดูกพรุน ถ้า...
เมื่อ : 2011-09-24 19:58:21 3126 2 บทความ
7 สิ่งที่ผู้ชายไม่เข้าใจในตัวผู้หญิง
เมื่อ : 2011-09-24 19:49:26 2372 2 บทความ
เรื่องย่อละคร เสน่ห์บางกอก
เมื่อ : 2011-09-23 19:21:04 3012 1 บทความ
อันตรายที่มากับยานอนหลับ
เมื่อ : 2011-09-23 18:46:56 2477 2 บทความ
5 วิธีง่าย ๆ ป้องกันเชื้อราที่มากับหน้าฝน
เมื่อ : 2011-09-23 18:35:54 2407 2 บทความ
7 สาเหตุที่ทำให้ฟันเป็นคราบ
เมื่อ : 2011-09-12 20:50:35 2173 1 บทความ
10 ไอเดียกระชับรัก เมื่อความรักจืดชืด
เมื่อ : 2011-09-11 16:59:45 2544 2 บทความ
บึงบอระเพ็ด น้ำใส บัวสวย ด้วยชุมชนสีเขียว
เมื่อ : 2011-09-11 16:57:05 3354 1 บทความ
ท่องเที่ยวไทย 10 เส้นทางสุดฮอต
เมื่อ : 2011-09-04 22:09:25 2425 2 บทความ
ผมชอบมะพร้าว...คุณล่ะ...ถ้าชอบเชิญอ่าน...เชิญดูมะพร้าวกันครับ
เมื่อ : 2011-08-18 15:30:11 6634 4 บทความ
ชุดว่ายน้ำ จาก สาวงาม 44 คนแห่งเวที มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2554
เมื่อ : 2011-08-17 18:32:37 8270 2 บทความ
อยากผอมอย่างได้ผล...ครู tk ขอบอก...เชิญทางนี้ ! คร๊่าบ
เมื่อ : 2011-08-16 22:36:45 2344 2 บทความ
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด
เมื่อ : 2011-08-15 20:30:36 2498 2 บทความ
ร.ร.อาชีวะมหาไถ่ เปิดรับสมัครนักเรียนฝึกวิชาชีพคนพิการ
เมื่อ : 2011-08-15 19:26:43 2685 2 บทความ
เผย ครูสอนได้ไม่เต็มที่ เหตุ ต้องรับผิดชอบงานโรงเรียนด้านอื่น
เมื่อ : 2011-08-15 19:10:10 2199 2 บทความ
ไม่มีสัญญาณตอบรัก จากหัวใจที่เรียก
เมื่อ : 2011-08-13 09:53:27 2490 2 บทความ
เทคนิคการเลือกคณะ และการจัดอันดับ
เมื่อ : 2011-08-13 09:49:24 2545 2 บทความ
พัคมินยอง อวดหุ่นสวย ถ่ายแบบชุดชั้นใน
เมื่อ : 2011-08-11 17:21:19 3723 1 บทความ
9 เทคนิคฝึกสมองคิดสร้างสรรค์
เมื่อ : 2011-08-10 22:55:02 3002 2 บทความ
คำขวัญวันแม่..และ บทความ.'.ความรักที่แม่ให้ มีค่าเท่าไหร่กัน?.'
เมื่อ : 2011-08-09 18:59:47 3051 1 บทความ
พริกป่นมีประโยชน์กว่าที่คุณคิด
เมื่อ : 2011-08-05 12:28:51 4241 2 บทความ
10 อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาลของ Tom Cruise
เมื่อ : 2011-08-04 19:25:10 2688 2 บทความ
10 อันดับสัตว์ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีในโลก!!
เมื่อ : 2011-08-04 19:13:15 2771 2 บทความ
เรียนรู้ป้องกันตนเองอย่างมีสติ ทางแก้ปัญหาคุกคามทางเพศ
เมื่อ : 2011-08-02 18:33:34 5210 2 บทความ
สุดประหยุดพลังงาน! เปิดตัวรถพลังน้ำ วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
เมื่อ : 2011-08-01 18:23:34 3288 2 บทความ
ต่อไปนี้คือ 10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ท่านรู้หรือไม่ ใคร อยู่ที่ไหน อย่างไร ครู tk หาคำตอบให้..เชิญ
เมื่อ : 2011-08-01 11:28:13 3352 2 บทความ
สัมผัสความงามภาคกลางวัน ของ 9 ตะวัน คืออะไร ที่นี่ ครู tk มีคำตอบครับ
เมื่อ : 2011-07-31 14:54:11 3444 2 บทความ
10 อันดับสัตว์ที่มีอายุสั้นที่สุดในโลก
เมื่อ : 2011-07-30 11:09:15 2604 1 บทความ
10 สุดยอดนายแบบชุดหวิวแห่งปี
เมื่อ : 2011-07-30 11:05:01 6581 1 บทความ
10 อันดับคนรวยที่สุดในโลก 2010
เมื่อ : 2011-07-30 10:50:48 2633 2 บทความ
10 อันดับ สัตว์อายุยืนที่สุดในโลก คุณรู้หรือไม่ เชิญรู้ไว้ซะครับ
เมื่อ : 2011-07-30 10:16:27 2833 2 บทความ
ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน ของ ราชวงศ์จักรี หรือ ราชวงศ์ไทย นี้เป็นการ ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน
เมื่อ : 2011-07-28 08:45:29 6517 2 บทความ
ประวัติ ความเป็นมาของ เซเว่น อีเลฟเว่น
เมื่อ : 2011-07-28 07:19:00 8851 2 บทความ
เรื่องแปลก ที่บันทึกลงกินเนสส์บุ๊คปี 2011
เมื่อ : 2011-07-28 06:07:30 3047 1 บทความ
การทำนา แบบโบราญ แบบใหม่ คนไทยควรอนุรักษ์
เมื่อ : 2011-07-26 18:28:50 5758 1 บทความ
สุดยอดอาหารป้องกันโรคต่างๆ อ่านไว้ไกลโรค...อายุยืนคร๊าบ....
เมื่อ : 2011-07-26 15:33:05 4515 1 บทความ
คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 เหตุผลใดไทย จึงแพ้คดีปราสาทพระวิหาร
เมื่อ : 2011-07-25 19:52:36 3194 1 บทความ
ความสุขสุดขอบฟ้าที่...โครงการหลวง
เมื่อ : 2011-07-21 18:27:55 3109 1 บทความ
แบบทดสอบก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่
เมื่อ : 2011-07-21 18:22:59 2370 1 บทความ
[22 เมษายน] เฮ! ประกันสังคม จ่อเพิ่มสิทธิรักษามะเร็ง 7 ชนิด
เมื่อ : 2011-07-21 18:15:01 2777 1 บทความ
ร้อนทุกองศา!!! แฟชั่นดารา ถ่ายแบบหวิว รับซัมเมอร์
เมื่อ : 2011-07-21 18:07:23 7452 1 บทความ
โรคติดต่อเพศสัมพันธ์เด็กไทยพุ่งสูง 3 เท่า
เมื่อ : 2011-07-21 18:02:18 3098 1 บทความ
ปลากว่า 43 ชนิด เสี่ยงสูญพันธุ์เร็ว ๆ นี้
เมื่อ : 2011-07-21 17:49:00 2433 1 บทความ
18+...12 กลเม็ดเด็ด ๆ อัพความซาบซ่านในห้องนอน
เมื่อ : 2011-07-21 17:26:25 3320 2 บทความ
ยุทธวิธีถ่ายสบาย หายท้องผูก
เมื่อ : 2011-07-21 16:57:25 2578 1 บทความ
ปราบความเครียด ด้วย 8 วิธีง่าย ๆ
เมื่อ : 2011-07-20 20:15:50 3084 2 บทความ
เครียดเกิน...ร่างกายมันฟ้อง ความเครียด
เมื่อ : 2011-07-20 20:08:23 2384 2 บทความ
คติ…เธอทำได้ ฉันก็ทำได้ ใช้ไม่ได้กับความรัก
เมื่อ : 2011-07-20 16:16:29 2541 2 บทความ
สรุปตั๋วครูเท่านั้น ถึงมีสิทธิ์เป็นแม่พิมพ์
เมื่อ : 2011-07-20 16:12:04 2563 3 บทความ
ถั่ว สุดยอดอาหาร ชะลอความแก่
เมื่อ : 2011-07-20 16:08:36 2337 2 บทความ
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
เมื่อ : 2011-07-20 16:05:50 2324 2 บทความ
13 พฤติกรรมสุดเซอร์ไพรส์ของผู้ชายเมื่อมีความรัก
เมื่อ : 2011-07-14 15:14:33 2155 2 บทความ
ดินเนอร์อิ่มท้องกับสเต็กหลากรส
เมื่อ : 2011-07-14 15:07:29 4750 3 บทความ
5 ข้อนี้สาวทำงานควรจำให้ขึ้นใจ
เมื่อ : 2011-07-14 14:59:54 4375 1 บทความ
วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ มีไอคิวต่ำ
เมื่อ : 2011-07-09 19:17:50 2293 3 บทความ
เด็กไทย'ไอคิว'ต่ำ เหตุขาดไอโอดีน
เมื่อ : 2011-07-09 19:13:32 2827 5 บทความ
8 วิธีถนอมรักให้ยืนยาว
เมื่อ : 2011-07-06 22:18:40 4299 2 บทความ
เรียนรู้เทคนิคง่ายๆ ให้พูดได้อย่างมั่นใจหน้าชั้นเรียน
เมื่อ : 2011-07-06 22:15:19 14684 2 บทความ
9 ไอเดีย สะกิดพ่อโรแมนติกกับแม่
เมื่อ : 2011-07-06 22:10:45 2267 3 บทความ
26 วิธีโรแมนติกแบบง่ายๆ สบายกระเป๋า
เมื่อ : 2011-07-06 22:02:18 4452 3 บทความ
31 ความสุขใจที่หาได้ฟรี
เมื่อ : 2011-07-06 11:34:48 2583 2 บทความ
ออกจากห้องแอร์ เพื่อสุขภาพของคุณ
เมื่อ : 2011-07-06 11:29:40 2742 1 บทความ
ผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นทางการ
เมื่อ : 2011-07-04 19:59:29 2238 1 บทความ
ล้างพิษใน 1 วัน ที่คุณทำเองได้ บทความดีๆที่คุณพลาดไม่ได้
เมื่อ : 2011-06-27 21:01:25 3870 2 บทความ
เคล็ดลับเอาชนะสิวสำหรับสาว ๆ
เมื่อ : 2011-06-17 20:14:00 2345 2 บทความ
ไหว้ครู ๕๔ ที่ จ.ภ.ลบ.พานไหว้ครู ประวัติวันครู วันครู วันไหว้ครู
เมื่อ : 2011-06-16 15:38:40 25363 7 บทความ
ภาษาอังกฤษวันละคำ ของ ม.๑/๒ ห้องปกติ ทดสอบแล้ว...ใครเก่งสุด...เดือนสิงหาคม ตามมาดูกันครับ.......
เมื่อ : 2011-06-15 08:49:24 6071 3 บทความ
สุขภาพดีแบบแม็คโครไบโอติกส์
เมื่อ : 2011-06-08 09:28:46 4810 3 บทความ
แด่คนที่กำลังพยายาม เอาชนะหัวใจใครบางคน
เมื่อ : 2011-06-07 16:38:54 4120 2 บทความ
40 ข้อคิดสะกิดความรัก
เมื่อ : 2011-06-07 16:35:27 2710 1 บทความ
พบหนังสือเรียนฟรี คุณภาพห่วย
เมื่อ : 2011-06-07 16:30:05 3503 3 บทความ
ต้นไม้ในบ้านช่วยกรองแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์
เมื่อ : 2011-06-07 16:18:27 3536 2 บทความ
สพฐ. ยืนยัน รับนักเรียนเกือบสมบูรณ์แล้ว
เมื่อ : 2011-06-07 16:13:38 2634 3 บทความ
อย่าโทษมือที่สาม หากรักคุณมั่นคง
เมื่อ : 2011-06-04 11:44:57 2412 1 บทความ
10 วิธีดูแลสมองให้เฉียบแหลม
เมื่อ : 2011-06-04 11:40:39 2342 3 บทความ
WHO เตือน โทรศัพท์มือถือ อาจก่อมะเร็ง
เมื่อ : 2011-06-04 11:37:17 2268 4 บทความ
ซน.. หรือสมาธิสั้นกันแน่?
เมื่อ : 2011-06-03 15:37:47 3832 1 บทความ
14 วิธี ทอดสะพานให้หนุ่มที่คุณปิ๊ง
เมื่อ : 2011-05-28 21:13:14 2339 2 บทความ
ทำไม!!! ลูกปากหนัก
เมื่อ : 2011-05-28 20:44:22 3836 3 บทความ
โรคจิตหลงผิด รู้ไว้ดูแลคนใกล้ตัว
เมื่อ : 2011-05-28 15:16:52 4684 3 บทความ
ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1-3 ณ ค่ายฯไทยเกอร์แคมป์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี และภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 และ แถม เก็บตก!! แฟชั่นประชันอึ๋ม ของเหล่าดารา ในงาน FHM
เมื่อ : 2011-05-28 15:08:36 7293 4 บทความ
ผลการเรียน Science 2 ม.1/1 ห้อง วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 254
เมื่อ : 2011-05-26 20:43:23 6144 3 บทความ
ผลการเรียน Science 2 ม.1/2 ห้องปกติ 254 และ แถม มะเร็งต่อมลูกหมาก..รักษาให้หายได้ด้วยรังสี
เมื่อ : 2011-05-16 08:56:33 6033 3 บทความ
ผลการเรียน Science 2 ม.1/3 ห้องปกติ 254 และ แถม กลยุทธ์ 3 ขั้น ปราบเจ้าหนูนักต่อต้าน
เมื่อ : 2011-05-16 08:48:23 5668 2 บทความ
ผลการเรียน Science 2 ม.1/4 ห้องปกติ 254 และ แถม ท่องเมืองโบราณ ของดีเมืองปากน้ำ
เมื่อ : 2011-05-16 07:32:20 5998 2 บทความ
ภาพกิจกรรมการออกค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2554 และการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ มาดูกันเลยครับท่าน....และ แถม ข้อ คิด ดี ๆ ที่ ไม่ อยาก ให้ คุณ พลาด...
เมื่อ : 2011-05-07 21:24:58 2412 2 บทความ
ที่ทำงานของคุณกำลังทำให้คุณอ้วนอยู่รึเปล่านะ
เมื่อ : 2011-05-04 15:36:18 2104 1 บทความ
6 เคล็ดลับสวยทางลัด สำหรับสาวเวลาน้อย
เมื่อ : 2011-04-23 19:40:39 6290 7 บทความ
2012 วันสิ้นโลก - ไม่ล้อเล่น
เมื่อ : 2011-04-18 19:21:54 4771 4 บทความ
14 อารมณ์ที่ทำให้ผู้หญิงต้องการ
เมื่อ : 2011-04-17 13:33:04 4412 1 บทความ
ผดผื่นหน้าร้อน รักษาอย่างไรดี
เมื่อ : 2011-04-09 12:59:16 4539 3 บทความ
ฝ้าขาว...เชื้อราในปากเบบี้
เมื่อ : 2011-04-06 21:48:16 6622 1 บทความ
40อันดับ สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในไทย
เมื่อ : 2011-04-05 20:22:00 4962 3 บทความ
ดูแลผมยาวอย่างไร ไม่ให้ร่วงแตกปลาย
เมื่อ : 2011-04-04 18:33:11 4517 2 บทความ
อาหารต้านลมหนาว
เมื่อ : 2011-04-04 18:10:46 2394 2 บทความ
เคล็ด (ไม่) ลับ...นอนหลับฝันดี
เมื่อ : 2011-04-02 21:19:53 4584 4 บทความ
โรคที่มากับน้ำท่วม
เมื่อ : 2011-04-02 21:02:11 2223 2 บทความ
เจาะลึกในเทรนด์อาหารเกาหลี
เมื่อ : 2011-03-16 21:57:01 7656 7 บทความ
ครอบแก้ว อีกทางเลือกของแพทย์แผนจีน
เมื่อ : 2011-03-14 07:43:15 4028 3 บทความ
ไม้ (ประ) ดับพิษ
เมื่อ : 2011-03-09 22:36:59 2180 2 บทความ
พูดติดอ่าง รักษาได้แค่มั่นใจตัวเอง เชิญอ่านครับท่าน
เมื่อ : 2011-03-03 17:24:13 3752 4 บทความ
เคล็ดลับสอนลูกใช้เงิน
เมื่อ : 2011-02-27 16:56:30 2531 4 บทความ
โรคกระเพาะ... เพราะอะไร?
เมื่อ : 2011-02-27 16:47:53 2508 4 บทความ
5 อาหารที่ทำให้เราส่งกลิ่น
เมื่อ : 2011-02-25 20:21:13 2393 3 บทความ
ถูฟันแรงไป...ทำให้ฟันเหลือง
เมื่อ : 2011-02-23 21:19:14 2184 3 บทความ
จัดอันดับหนังทำรายได้มากที่สุดในโลก
เมื่อ : 2011-02-19 21:13:25 2800 4 บทความ
อะไรเอ่ย.....สิ่งที่เรามองข้าม....เชิญอ่านครับ
เมื่อ : 2011-02-19 20:19:19 2678 4 บทความ
ทำอย่างไรดี หากลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อ : 2011-02-11 22:43:30 4066 4 บทความ
มาบอกรัก ในเดือนแห่งความรัก กันเถอะ
เมื่อ : 2011-02-11 22:29:28 4372 4 บทความ
5 อาการบ่งบอกสัญญาณโรคพุ่มพวง หรือ SLE
เมื่อ : 2011-02-11 22:26:10 2798 4 บทความ
เทคนิคการออกเดท วันวาเลนไทน์
เมื่อ : 2011-02-11 22:12:42 2987 3 บทความ
ประหยัดแคลอรีด้วย 4 วิธีง่าย ๆ
เมื่อ : 2011-02-11 22:02:25 2141 4 บทความ
วิธีผ่อนคลายก่อนเข้านอน
เมื่อ : 2011-02-11 21:54:01 2152 3 บทความ
ใส่รองเท้าแตะ เสี่ยงต่อสุขภาพเท้า
เมื่อ : 2011-02-11 21:46:13 2872 6 บทความ
ตามใจปากเป็นหมู ตามใจ....เป็นเอสด์ เห็นแล้วจะหิว...?
เมื่อ : 2011-02-11 17:26:13 2796 5 บทความ
ได้โปรด.. ขอให้ฉันได้รัก
เมื่อ : 2011-02-08 22:26:47 2437 3 บทความ
15 วิธีอย่าทำ เดี๋ยวเธอจะเผลอรักคุณ
เมื่อ : 2011-02-08 22:13:04 2204 3 บทความ
ตำนานป๊อปคอร์น
เมื่อ : 2011-02-08 21:46:13 2335 4 บทความ
5 สัญญาณ บ่งบอกว่าเขากำลังเปลี่ยนใจ
เมื่อ : 2011-02-08 21:41:31 2395 3 บทความ
อินทผลัม ผลไม้แดนสวรรค์
เมื่อ : 2011-02-08 21:36:06 3332 4 บทความ
แผลร้อนใน เกิดจากอะไร คับ และรักษายังไงให้หายไว ๆ - มีคำตอบ
เมื่อ : 2011-02-07 07:11:10 22808 8 บทความ
เที่ยว 10 เมืองน่าอยู่ของโลก และ ของประเทศไทย ครับ
เมื่อ : 2011-02-06 09:57:02 3360 2 บทความ
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง....สิงห์บุรี
เมื่อ : 2011-02-06 05:58:09 8655 8 บทความ
อยากรวย ต้องทำยังไง มาดูกัน!
เมื่อ : 2011-02-05 19:43:06 4439 7 บทความ
น่ารู้! ประจำเดือน
เมื่อ : 2011-02-04 21:50:25 3621 2 บทความ
น่ารู้! ยาคุมกำเนิด การรับประทานและผลข้างเคียง
เมื่อ : 2011-02-04 21:36:21 7240 6 บทความ
ประโยชน์ของถั่วลิสง อาหารจากถั่วลิสง การปลูก ฯลฯ
เมื่อ : 2011-02-04 21:14:44 17046 12 บทความ
ปัญหาสุขภาพตาจาก คอมพิวเตอร์
เมื่อ : 2011-02-03 23:45:20 2121 3 บทความ
สิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนี้
เมื่อ : 2011-02-03 23:38:37 2097 3 บทความ
ลักษณะการสอนที่ดี
เมื่อ : 2011-02-03 23:18:59 2447 3 บทความ
อยากรู้สกุลเงินต่างๆ มีภาพด้วย เชิญคลิ๊กครับท่าน
เมื่อ : 2011-02-03 11:07:06 190499 6 บทความ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เมื่อ : 2011-02-02 20:08:19 6999 3 บทความ
“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ มีอะไรดีดี เชิญดูครับ'
เมื่อ : 2011-02-01 08:35:06 3496 3 บทความ
บทความ อันดับประเทศที่.......สุดๆของโลก มีไทยด้วย???
เมื่อ : 2011-01-31 06:56:47 2075 3 บทความ
กระทู้: เฉลย-ไข่มาร์คต่างกับไข่แม้วตรงไหน!?? (อ่าน 12731 ครั้ง)
เมื่อ : 2011-01-30 08:23:31 6517 2 อื่นๆ
ตัวอย่าง 'เศรษฐกิจพอเพียง' ที่ควรเอาอย่าง
เมื่อ : 2011-01-30 07:55:37 3685 3 บทความ
สิ่งที่ไม่ควรเสียไปเมื่อคุณมีความรัก
เมื่อ : 2011-01-29 21:33:39 3810 3 บทความ
การที่มีความรักในวัยเรียนจะต้องบอกพ่อแม่ไหม
เมื่อ : 2011-01-29 21:22:16 2167 2 บทความ
เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์กันเถอะ
เมื่อ : 2010-12-21 21:15:04 5966 12 บทความ
เรียนรู้และทำโครงงานวิทยาศาสตร์กันแบบง่ายๆ
เมื่อ : 2010-12-21 22:22:36 4659 9 บทความ
เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา
เมื่อ : 2010-12-17 13:20:49 2521 6 บทความ

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

wt

110107191949

nathapon

agkzadatales

Ohm_Pawaret

Kanyavee

icepccl

jamesbond

algus

ทั้งหมด

ติชม
เวลาผมท้องผูก ผมจะใช้วิธีเหล่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:58:38
ผมต้องนำลักการนี้มาใช้ในเวลาเครียดครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:56:57
ผมต้องพยายามไม่เครียด มองโลกในแง่ดีครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:55:50
ผมชอบกินถั่วอยู่แล้วด้วย ผมจะกินเยอะครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:52:53
ผมก็ต้องระวังไว้ครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:51:02
ผมจะลองนำไปใช้ในอนาคตนะครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:40:00
น่ากินมากๆครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:37:16
เป็นประโยชน์กับผู้หญิงทุกคนมากๆครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:26:23
โตไปผมจะรักษาศีลข้อ 5 ครับ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:23:06
ผมควรกินไอโอดีมากๆแล้วครับ เพื่อป้องกันไอคิวต่ำ

ตั้งโดย : Dream
2012-09-22 17:17:04

สถิติ
เยี่ยมชม
3632784  10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
tk Share
1800 คะแนน
pk Share
1036 คะแนน
in Share
1022 คะแนน
nongflook Share
314 คะแนน
mahisorn_mom Share
217 คะแนน
Goi_OLEEP Share
163 คะแนน
pha_no Share
141 คะแนน
noknoy Share
127 คะแนน
icepccl Share
122 คะแนน
sawatdipoing Share
103 คะแนน

โฆษณา

กระทู้ล่าสุด
ชุดนักเรียนชั้น ม.2
เว็บบอร์ด : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์แฟกซ์ของ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คืออะไรคะ
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
เว็บบอร์ด : เครือข่ายผู้ปกครอง
จะทำอย่างไร...เมื่อลูกไม่โทรหาเลย
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
งงง
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
งงกับเหตการณ์แบบนี้อะ อ.ดูแลเนตเวิค ช่วยทีนะ
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เทคนิคการจำ..ฝึกได้ง่ายๆ
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
8 อาหารทำให้ ห้ามกินตอนอ่านหนังสือ !! >สิ่งควรรู้สำหรับ นักอ่าน !!!<
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
วิเคราะห์ แนวข้อสอบวิทย์เข้าแพทย์ กสพท 2554 >เห็นมันดี เลย ดึงมาฝากไห้พี่ๆ ได้อ่าน<
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
พี่ม.6 เช็คด่วน !! กระดาษคำตอบ O-NET (ก.พ.54)
เว็บบอร์ด : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 7.045666 sec.