โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Get Adobe Flash player
  • ยินดีต้อนรับ

หน้าแรก

ผลงานนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
การเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ(PCSH)
ระบบรายงานผลการจัดการศึกษา(PCSH)
มงคลสถิต อยู่คู่เขตคาม ปรากฏนาม "จุฬาภรณราชวิทยาลัย" กลุ่มโรงเรียนจุฬภรณฯ ทั่วประเทศ จภ.นครศรีธรรมราช : จภ.ตรัง : จภ.เชียงราย : จภ.บุรีรัมย์ : จภ.มุกดาหาร : จภ.สตูล : จภ.เพชรบุรี : จภ.เลย : จภ.ลพบุรี : จภ.พิษณุโลก : จภ.ปทุมธานี : จภ.ชลบุรี
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(ปิดรับสมัคร) 100%

-เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :Download 
-ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  PDF , DOC

-เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :Download
Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
(ปิดรับสมัคร) 100%
PCCL calendar
100%
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
100%
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทอดพระเนตรการนำเสนอโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกของนักเรียนชาวไทยและนักเรียนชาวญี่ปุ่น นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก โครงงานนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับคัดเลือกจำนวน 8 โครงงาน และโรงเรียนคู่ร่วมพัฒนา 1 โครงงาน คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Thailand - Japan Student Science Fair 2018
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
100%
Download
100%

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำหอพัก หญิง และ ช่างก่อสร้าง คลิก

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำหอพัก หญิง คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำหอพัก หญิง คลิก

ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 ตำแหน่ง  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากร จำนวน 5 ตำแหน่ง  คลิก

ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 5 ตำแหน่ง  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ปกครองหอพัก(เพศ หญิง)  คลิก

ประกาศรับสมัครครูผู้ปกครองหอพัก(เพศ หญิง) จำนวน 1 อัตรา คลิก

สถาบันโคเซ็น (KOSEN) ของญี่ปุ่น ให้ทุนนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  คลิก

กำหนดการเข้าค่ายดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกวิชาการการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดเป็นพิเศษ คลิก

กำหนดการเปิดภาคเรียน คลิก

กำหนดการเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิก

สิ่งของเครื่องใช้ที่นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องเตรียมมา คลิก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ตราโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

กิจกรรม
100%

นักเรียนได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

นักเรียนได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย

นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 ได้เข้าค่ายก้าวแรกสู่นักวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศในโรงเรียน
100%
ข่าวการศึกษา
ขออภัยอยู่ในช่วง update 57%
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
FB:กิจกรรมโรงเรียน FB&YOUTUBE:PCCL photographer 100%
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ.

大分県立大分舞鶴高等学校

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120
E-mail pccllopburi@hotmail.com 
Tel. 036650260