โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Get Adobe Flash player
  • ยินดีต้อนรับ

pccl

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้เข้าค่ายก้าวแรกสู่นักวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้เข้าค่ายก้าวแรกสู่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะส่งเสริมกระบวนการคิดค้น เพิ่มทักษะในการต่อยอดเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์หรับเยาวชนไทยผู้มีใจรักการคิดค้น ค้นคว้า และสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, เด็ก, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในประเทศ
ในการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ การค้นหาความถนัดและจุดประกายให้ตนเองค้นพบความสนใจในสาขาที่อยากจะเรียนในระดับอุดมศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

นักเรียนได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

นายชลากร คงสวัสดิ์  ได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในพิธีเปิดงานการเเข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
Thailand Geography Olympic 1 st (TGeo)ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120
E-mail pccllopburi@hotmail.com 
Tel. 036650260