โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Get Adobe Flash player
  • ยินดีต้อนรับ

ผลงานนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในประเทศ
ในการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ การค้นหาความถนัดและจุดประกายให้ตนเองค้นพบความสนใจในสาขาที่อยากจะเรียนในระดับอุดมศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

นักเรียนได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

นายชลากร คงสวัสดิ์  ได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในพิธีเปิดงานการเเข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
Thailand Geography Olympic 1 st (TGeo)ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 






Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120
E-mail pccllopburi@hotmail.com 
Tel. 036650260