โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Get Adobe Flash player
  • ยินดีต้อนรับ

การเข้าศึกษาต่อ

ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ม.1
คลิกเพื่อโหลดไฟล์เอกสาร 100%
ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ม.4
คลิกเพื่อโหลดไฟล์เอกสาร 100%

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120
E-mail pccllopburi@hotmail.com 
Tel. 036650260