โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Get Adobe Flash player
  • ยินดีต้อนรับ

นักเรียนได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

นายชลากร คงสวัสดิ์  ได้รับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในพิธีเปิดงานการเเข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
Thailand Geography Olympic 1 st (TGeo)ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120
E-mail pccllopburi@hotmail.com 
Tel. 036650260