โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
Get Adobe Flash player
  • ยินดีต้อนรับ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ กลางคืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ กลางคืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page






Princess Chulabhorn Science High School Lopburi
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120
E-mail pccllopburi@hotmail.com 
Tel. 036650260