All for PCCL

แหล่งรวมเนื้อหา คำแนะนำจากรุ่นพี่ และคลังข้อสอบสำหรับน้องจุฬาภรณ์ ลพบุรี

   

 MENU

 

 

เนื้อหา

บทเรียนในรายวิชาต่างๆเพื่อใช้
เกี่ยวกับการเตรียมตัวล่วงหน้า
ในการเรียน

 

คลังข้อสอบ

แหล่งรวมข้อสอบจากหลายๆแหล่ง
ไว้ในที่นี้ที่เดียว สำหรับฝึกทำ
และฝึกจับเวลาทำข้อสอบจริง

 

 

แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือดีดีสำหรับเตรียมสอบ
และเตรียมด้วยตัวเอง
โดยไม่พึ่งการเรียนพิเศษ

 

สอวน.

เนื้อหาภายในค่าย
และแนวทางสำหรับน้องๆ
ในการเตรียมตัวเข้าค่าย สอวน.

 

INFO

 “จงเริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่ จงใช้ในสิ่งที่คุณมี และจงทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้”      

  สร้างโดย   หริวงศ์   ไชยเจริญ   PCCL 19