งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  71

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566

-ลงทะเบียนรายการแข่งขันตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าสู่ระบบเขตพื้นที่
วันที่ 30 พ.ย. 2566 - วันที่ 4 ธ.ค. 2566

-เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว และพิมพ์บัตรประจำตัว
วันที่ 30 พ.ย. 2566 - วันที่ 15 ธ.ค. 2566

ติดต่อสอบถาม SCAN scan qr code เข้ากลุ่ม Line ได้ใน (คู่มือ ด้านบนขวามือ) 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1